Hoppa till huvudinnehåll

Minskade utsläpp i Raseborg

Ekenäs Energis skorstenar vid flisverket i Björknäs.
Allt fler av Raseborgs fastigheter värms upp med fjärrvärme. Ekenäs Energis skorstenar vid flisverket i Björknäs. Bild: YLE / Pia Santonen elproduktion,Raseborg,Ekenäs

Raseborgs stad har lyckats minska på sin oljeförbrukning kraftigt. Under 2013 minskade oljeförbrukningen med en tredjedel. Det innebär ca 875 ton mindre koldioxidutsläpp och nästan 280 000 euro i pengar.

Minskningen beror främst på att flera av stadens fastigheter, som tidigare värmdes upp med oljanu är kopplade till fjärrvärme. Det uppger man på Raseborgs stad.

Som en följd av den minskade användningen av fossila bränslen har också stadens koldioxidutsläpp minskat märkbart, med nästan en fjärdedel jämfört med 2012.

På staden påpekar projektkoordinator Tiina Haaspuro att hela summan på 280 000 euro inte kan räknas som inbesparing, eftersom en del av oljan har ersatts med utsläppssnål energi, som också kostar.