Hoppa till huvudinnehåll

Billig mjölk står Valio dyrt

Valios mjölkförpackningar
Valios mjölkförpackningar Bild: Yle valio

Valio måste betala 70 miljoner euro för brott mot konkurrenslagstiftningen. Bolaget kommer att överklaga domen.

Bakgrunden är att Valio sänkte partipriserna på de vanligaste mjölksorterna år 2010. Konkurrenten Arla tolkade prissänkningen som ett försök att manövrera ut de mindre mejerierna från marknaden

Arla vände sig till Konkurrens- och konsumentverket (KKV), och i slutet av 2012 kom KKV fram till att Valio hade missbrukat sin dominerande marknadsposition och sålt mjölk till priser som understeg produktionskostnaderna.

KKV ansåg att Valio försökte konkurrera ut svenska Arla genom att sälja mjölk till underpris. Valios plan var enligt KKV att höja priserna efter att Arla hade tvingats bort från den finländska mjölkmarknaden.

I enlighet med KKV:s förslag har Marknadsdomstolen nu beslutit att Valio måste betala en påföljdsavgift på hela 70 miljoner euro för mjölkprissättningen under 2010-2012. Det är den högsta påföljdsavgiften som någonsin har bestämts i Finland.

Valio har en dominerande ställning på den finländska mjölkmarknaden - bolaget kontrollerar 50 procent av partimarknaden för mjölk och över 80 procent av marknaden för obehandlad mjölk.

Valio överklagar

Valio kritiserar domen och anser att den leder till att vanliga konsumenter måste betala mer för mjölken.

- Beslutet hindrar genuin konkurrens på mjölkmarknaden och utesluter Valio från konkurrensen, vilket konsumenterna tvingas betala i form av konstgjort höga priser på basmjölk och Valio i form av nedsatt investeringsförmåga, säger Valios VD Pekka Laaksonen.

Enligt Valio är KKV:s och Marknadsdomstolens tolkning felaktig eftersom Valio består av andelslag och betalar ut vinst från hela sin affärsverksamhet till de andelsägande mjölkproducenterna då bolaget köper in obehandlad mjölk. Enligt Valio kan ersättningarna för råmjölken därför inte ses som en råvarukostnad och resonemanget om underprissättning blir fel

Mejeriföretaget har redan meddelat att man överklagar Marknadsdomstolens utslag till Högsta förvaltningsdomstolen.

Efter KKV:s beslut år 2012 höjde Valio partipriset på mjölk med 30 procent i början av år 2013, vilket fick konkurrenten Arla att följa efter. Valios prishöjning kritiserades också av KKV, som ansåg att en tio procents höjning hade varit tillräcklig.

Rättelse 26.6.2014 kl 16:31: "råmjölk" ändrat till "obehandlad mjölk"

Läs också