Hoppa till huvudinnehåll

Fortsatt tvist om paviljong i Billnäs

Sandväg, grushögar, stenar
Det här är vägen med problem som markägaren blev dömd för tidigare. Sandväg, grushögar, stenar Bild: Yle / Pia Santonen poropudas

Tvisten om en olovlig paviljong i Billnäs i Raseborg fortsätter. Markägaren har besvärat sig till Helsingfors förvaltningsdomstol eftersom hon vill ha ändring i miljö- och byggnadsnämndens beslut att paviljongen måste avlägsnas från tomten.

Enligt markägaren är byggnaden inte en paviljong utan en traditionellt byggd lekstuga. Den har enligt henne förvarats i en stallbyggnad på fastigheten, men har tillfälligt lyfts ut ur byggnaden för att man ska kunna rengöra jordgolvet i stallet.

Miljö- och byggnadsnämnden anser att konstruktionen varken till sin storlek eller till sitt utseende kan klassas som en lekstuga. Den är placerad på tomten på ett ställe som är reserverad för ledningar i den gällande detaljplanen. Vidare har paviljongen varit placerad på samma plats sedan januari.

Enligt nämnden borde besväret avslås i sin helhet som grundlöst.

Markägaren har också tidigare varit inblandad i en utdragen tvist med sina grannar. Hon dömdes i vintras till fängelse för egenhandsrätt i en långvarig grannfejd om en väg. Samma markägare har överklagat domstolsbeslutet. Åbo hovrätt förkastade en ny behandling av domen.