Hoppa till huvudinnehåll

Empirestadsdelen i Borgå i fokus

Empirehus vid Borgå å
Empirekvarteren i Borgå är under lupp Empirehus vid Borgå å Bild: YLE/Sune Bergström östnyland. borgå

Stadsplaneringen i Borgå har inlett ett utredningsarbete som gäller byggnader och planläggningshistoria i Empirestadsdelen.

Till arbetet hör arkivforskning men också terrängarbete. Utredningsarbetet utförs av arkitektstuderande Emma Valtonen som under sommaren rör sig på gårdar i stadsdelen och fotograferar.

Empirecentrumet begränsas i denna studie till Borgå å och Gamla stan, i norr till Borggatan, i öster till Linnankoskigatan och i söder till Ånäsgatan. Byggnaderna längs Borggatan och Linnankoskigatan ingår i studien.

Utredningen som betjänar utvecklingen av fastigheterna i Empirecentrumet blir färdig under hösten. Utredningen är inte enbart en byggnadsvis inventering utan i samband med arbetet genomgås och analyseras också planläggningshistorien av 1833 års rutplanområde och hur den verkställts samt senare ändringsskeden.

Syftet med arbetet är att aktualisera och sammanställa uppgifter som står till förfogande för att områdets värden lätt ska kunna identifieras och bedömas i samband med utvecklingsprojekten med fastigheterna i Empirecentrumet.

Den förra byggnadsvisa inventeringen i området gjordes år 1984.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland