Hoppa till huvudinnehåll

Skogsägare drabbade av röd tallstekel

En gles skog i Västerby i Ekenäs
Arkivbild. En gles skog i Västerby i Ekenäs Bild: YLE/Malin Lindholm sensommar

Efter en paus på fem år växer nu röd tallstekelbeståndet i sydvästra Finland. Skogscentralen har i år fått hundratals anmälningar om larvar medan det ifjol gjordes endast ett fåtal observationer.

Röda tallsteklar äter tallbarr och då steklarna blir för många kan de skada tallarnas tillväxt. Sommaren 2008 orsakade de röda tallsteklarna mycket skada i Nystadsregionen. Då flygbesprutades skogarna med bekämpningsmedel. Den ökning av beståndet som nu skett är enligt Hannu Heikkilä på Skogscentralen tillsvidare inte lika allvarlig som för sex år sedan.

Den röda tallstekeln är vår vanligast förekommande barrstekelart. Skadorna uppkommer så småningom. Stora skador har hittills förekommit med 20-30 års mellanrum, och skador av mindre omfattning med fem och sex års mellanrum.

Läs också