Hoppa till huvudinnehåll

Finländska EU-parlamentariker med i tio utskott

Bild: EPA/CHRISTOPHE KARABA europaparlamentet

I dag blev det klart vilka EU-parlamentariker som har utnämnts till de olika utskotten.

Finland är representerat i tio av parlamentets 22 utskott. Enligt EU-parlamentets arbetsordning ska sammansättningen i utskotten i mån av möjlighet återspegla parlamentets sammansättning.

Arbetet i utskotten har en central roll i EU-parlamentet. Det är där man behandlar kommissionens och rådets förslag och bereder lagar och andra ärenden som ska behandlas i plenum.

Utskottens ordförande och vice ordförande utses först nästa vecka.

Här ser du vilka utskott de finländska parlamentarikerna är med i:

Jussi Halla-aho (Sannf, ECR): Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)

Heidi Hautala (Gröna, G/EFA): Utvecklingsutskottet (DEVE) och budgetutskottet (BUDG)

Liisa Jaakonsaari (SDP, S&D): Utskottet för inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)

Anneli Jäätteenmäki (C, Alde): Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)

Miapetra Kumpula-Natri (SDP, S&D): Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)

Merja Kyllönen (VF, GUE/NGL): Utskottet för transport och turism (TRAN)

Sirpa Pietikäinen (Saml, EPP): Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)

Olli Rehn (C, Alde): Utskottet för internationell handel (INTA)

Petri Sarvamaa (Saml, EPP): Budgetutskottet (BUDG) och utskottet för budgetkontroll (CONT)

Sampo Terho (Sannf, ECR): Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON)

Nils Torvalds (SFP, Alde): Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)

Henna Virkkunen (Saml, EPP): Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)

Paavo Väyrynen (C, Alde): Utvecklingsutskottet (DEVE)

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes