Hoppa till huvudinnehåll

Världens största vågkraftspark tar form

Vågkraftspark i Sotenäs i Sverige
Byggarbetena har nu börjat i Sotenäs 120 km norr om Göteborg. Vågkraftspark i Sotenäs i Sverige Bild: Fortum sotenäs

Anläggningen på den svenska västkusten omfattar 340 aggregat på havsbottnen och ska förse 8000 hushåll med el då den är klar år 2016. Energibolaget Fortum bygger parken i samarbete med det svenska teknikföretaget Seabased.

Seabased har tagit fram en teknik med så kallade linjära generatorer som står på havsbottnen och sitter fast i bojar ovanpå havsytan. Bojarna tar upp rörelseenergi från vågorna.
Vågkraftsparken i Sotenäs norr om Göteborg är det största vågkraftsprojektet i världen hittills. Anläggningen kommer att ha en effekt på 10 MW vilket betyder 25 GWh per år. Det räcker för att förse till exempel 8000 höghuslägenheter med el.

Vågkraftspark i Sotenäs i Sverige
Totalt 9,5 km sjökabel transporterar elen i land. Vågkraftspark i Sotenäs i Sverige Bild: Fortum sotenäs

Växande intresse för vågkraft

Vågkraft intresserar nu allt fler energiproducenter och det pågår pilotprojekt i många länder. Men det kan ta flera årtionden innan vågkraft är en energikälla att räkna med eftersom tekniken fortfarande är under utveckling. Vågkraften är den gren av förnybar energi som i dagsläget är minst utvecklad.

- Medan sol- och vindkraften har lämnat tonåren så kan man säga att vågkraften först nu börjar närma sig skolåldern. Det kräver lite tålamod, säger Heli Antila, forsknings- och utvecklingschef vid Fortum.

Vågkraften idag är enligt Antila i samma skede som vindkraften på 1980-talet. Tekniken är fortfarande dyr och opålitlig.

Utmaningen är att utveckla en sådan utrustning som klarar av saltvatten och mycket hårt slitage ute till havs. Dessutom är de lokala förutsättningarna ofta olika.

Effekterna på miljön små

Enligt Antila ligger vågkraftens styrka framför allt i att dess miljöpåverkan verkar vara ganska liten.

- Man vet fortfarande ganska lite om hur ett vågkraftverk påverkar miljön, men hittills har man inte sett några betydande effekter, säger Antila.

Vissa marina livsmiljöer sägs till och med påverkas positivt då vågkraftsanläggningen fungerar som ett konstgjort rev.

I Finland kommer man knappast någonsin att bygga vågkraftverk eftersom vågorna längs kusten är för små. Det krävs vågor på minst ett par meter för att man ska kunna utnyttja energin och därför är det världshaven som intresserar energibolagen.

Enligt Billy Johansson, vd vid Seabased, så kunde man genom att utnyttja Norges kust täcka hela Nordens behov av el och dessutom exportera 100 TWh per år.

Se hur vågkraftsparken fungerar: