Hoppa till huvudinnehåll

BBC ska ge klimatskeptiker mindre utrymme

BBC ändrar sina riktlinjer för vetenskapsjournalistik Bild: EPA/ANDY RAIN bbc skandal

BBC inför nya riktlinjer för vetenskapsrapporteringen. Nu ska mediebolaget ge mindre utrymme åt till exempel klimatskeptiker, och klimatförändringen ska inte längre behandlas som en omstridd fråga.

Det brittiska nationella mediebolaget BBC har upprepade gånger fått kritik för att bolaget ger oskäligt mycket medieutrymme åt personer som ifrågasätter vetenskap som det finns stor enighet om inom vetenskapssamfundet. I sin strävan efter att vara opartiskt gör bolaget därmed sig själv en björntjänst. Nu har BBC Trust, som är BBC:s styrande stiftelse, gett nya riktlinjer för rapporteringen. BBC:s journalister skickas därför på kurs för att lära sig att ge en mer balanserad rapportering av vetenskapsfrågor.

En av de mest brännande frågorna är klimatförändringen. Så sent som i april anklagade det brittiska parlamentet BBC för att vilseleda tittare i sin rapportering om klimatförändringen. En utredning av parlamentets kommitté för vetenskap och teknologi visade att BBC ger för mycket medieutrymme åt klimatskeptiker som inte har några vetenskapliga belägg för sina åsikter. Det leder till att publiken kan få en bild av att det fortfarande råder stor oenighet kring klimatförändringen, trots att en klar majoritet av forskarna har konstaterat att människan påverkar klimatet.

BBC fick till exempel kritik för sin rapportering kring FN:s klimatpanels rapport som kom ut i september 2013. FN:s klimatpanel konstaterade att man nu med 95 procents säkerhet kan säga att klimatet förändras och att människan är skyldig. I sin strävan efter att vara opartisk försökte BBC-programmet World at One hitta en brittisk forskare som kunde kritisera forskningen, men alla de ledande forskarna höll med FN:s klimatpanel. När ingen nappade, vände sig BBC slutligen till den kände australiensiske klimatskeptikern Bob Carter, som ställde upp och kallade rapporten för hokus pokus.

Falsk balans

De nya riktlinjerna som BBC nu inför baserar sig främst på en oberoende rapport som har sammanställts av Steve Jones som är professor emeritus i genetik vid University College London, i samarbete med Imperial College London. Professor Jones och hans arbetsgrupp fick år 2010 i uppgift att granska hur opartisk och korrekt BBC:s rapportering av vetenskap är.

I rapporten konstaterar professor Jones att rapporteringen för det mesta är högklassig, tydlig och noggrann, men att BBC i sin strävan efter att vara opartisk ger onödigt stor uppmärksamhet åt personer och organisationer som förespråkar kontroversiella och marginella åsikter. Som exempel ger professor Jones just klimatskeptiker, vissa vaccinationsskeptiker och motståndare till genmodifierad mat.

Problemet är, enligt Jones, att BBC skapar en så kallad falsk balans mellan vetenskaplig forskning och åsikter. I och med att BBC ger onödigt mycket medieutrymme åt till exempel klimatskeptiker, kan konsumenterna få bilden av att två jämbördiga teorier står emot varandra medan det i verkligheten är så att den ena teorin är allmänt vedertagen medan den andra har betydligt mindre stöd bland vetenskapsmän.

Jones konstaterar i sin rapport att det för två decennier fanns en genuin debatt i forskarkretsar om huruvida människan orsakar klimatförändringen. Nu är klimatförändringen allmänt vedertagen i forskarkretsar, och debatten handlar snarare om hur omfattande och hur snabb människans påverkan på klimatet är. Jones slår fast att BBC genom sin rapportering misslyckas med att förmedla en korrekt bild av forskningsläget.

Alla ska inte höras

Enligt BBC Trust började BBC se över sin vetenskapsrapportering när Jones rapport blev klar, och många framsteg har redan gjorts. Den återkommande kritiken visar ändå att mycket arbete kvarstår, och därför ändrar nu mediebolaget sina officiella riktlinjer. Kring 200 medarbetare har redan fått utbildning i hur BBC:s vetenskapsrapportering kan bli bättre. De har fått lära sig att opartisk rapportering inte bara handlar om att ge alla teorier utrymme, utan också om att ge olika teorier varierande utrymme beroende på hur vetenskapligt förankrade de är.

BBC Trust konstaterar att de brittiska skattebetalarna förväntar sig högklassig, noggrann och opartisk rapportering av ämnen som tangerar vetenskap. Storbritannien står för en tiondel av världens vetenskapliga forskning, och är därmed det land i världen som producerar mest forskning efter USA och Japan. Eftersom BBC är landets nationella mediebolag, är det viktigt att BBC rapporterar om de vetenskapliga framstegen konstaterar BBC Trust.

BBC ska därför sträva efter att ge en mer korrekt bild av forskningsläget. I praktiken betyder det att BBC också i fortsättningen kritiskt ska granska och ifrågasätta forskning, men samtidigt bli bättre på att berätta för konsumenterna vilken teori som är mest vedertagen.

Har rapporteringen om klimatförändringen gjort dig osäker på vad du riktigt ska tro?

Nej, jag tror fortfarande att människan påverkar klimatet
48.4% (108 röster)
Ja, jag har blivit mer skeptisk
26.9% (60 röster)
Jag har tröttnat på hela ämnet
24.7% (55 röster)
Antal avgivna röster: 223

Läs också