Hoppa till huvudinnehåll

Över 100 klagomål om "Den blomstertid nu kommer"

Diskussionen kring förbjudandet av "Den blomstertid nu kommer".
Diskussionen kring förbjudandet av "Den blomstertid nu kommer". Bild: Maarit Piri-Lahti / Yle den blomstertid nu kommer

Justitiekanslerämbetet fick över hundra klagomål om sina riktlinjer angående sommarpsalmen, men klagomålen är inte längre anhängiga.

Klagomålen grundade sig på biträdande justitiekansler Mikko Puumalainens riktlinjer angående religionsutövningen i skolor. Justitiekanslerämbetet uppger nu att klagomålen inte längre är anhängiga och att de inte innehåller någon begäran om utredning.

- Majoriteten av klagomålen behandlades så fort de kom in och den sista av dem besvarades förra veckan, berättar referendarieråd Outi Kostama vid Justitiekanslerämbetet.

Klagomålen kommer inte att leda till förändringar i sjungandet av "Den blomstertid nu kommer" på skolfesterna.

Psalmen hålls kvar

Diskussionen kring sjungandet av "Den blomstertid nu kommer" på skolfester ledde till livlig diskussion då Puumalainen i våras sade att det kanske vore enklast för skolorna att helt och hållet överge morgonandakterna och gudstjänsterna.

Enligt Puumalainen är "Den blomstertid nu kommer" en religiös sång. Den allmänna diskussionen kring Puumalainens uttalande koncentrerade sig på ödet hos psalmen i fråga.

Riksdagens grundlagsutskott gav sitt betänkande om ärendet i maj. Enligt betänkandet kan skolorna fortsätta sjunga "Den blomstertid nu kommer" också i framtiden.

Läs också:
Ingen mer "Den blomstertid nu kommer" vid skolavslutningar?
Vem har rätt i frågan om psalmer i skolan?
"Religiösa inslag en del av kulturarvet" säger skoldirektör i Vasa
Nå vad ska vi sjunga då?
Klart nej till att förbjuda Den blomstertid