Hoppa till huvudinnehåll

Både farled och räls bör förbättras

Mats Lobbas
Mats Lobbas - nyutnämnd ordförande för Lovisa Hamn Ab Mats Lobbas Bild: YLE/Stefan Härus mats lobbas

Djupare farled och bättre järnvägsförbindelse. Det står högst på Lovisa hamns nyutnämnda styrelseordförande Mats Lobbas' önskelista.

Farleden till Lovisa hamn är 9,5 meter djup - att jämföra med Fredrikshamns hamnfarled som är hela 12 meter djup.

- Farleden borde definitivt muddras, säger Lobbas. Vi har varit i kontakt med myndigheterna om detta, men tillsvidare har staten inte beviljat medel för en muddring.

Utveckla järnvägen

Järnvägen mellan Lahtis och Valkom borde likaså förbättras. Närmare hälften av de sågvaror som når hamnen kommer på räls.

Kran lyfter virke från skepp i Lovisa hamn.
Trävaror är Lovisa hamns trumfkort Kran lyfter virke från skepp i Lovisa hamn. Bild: YLE/Mikael Kokkola kreosotstolpar

- Miljö- och trafikmässigt skulle det vara bra om järnvägsförbindelsen kunde utvecklas. Det skulle avlasta den smala vägen norrut från Lovisa. Dessvärre verkar det inte finnas pengar heller hos Trafikverket de närmaste åren för en förbättring av järnvägen, menar Lobbas.

Ingen containerhamn

I övrigt kommer hamnen att fortsätta som hittills - med tyngdpunkt på att skeppa trävaror. Någon containerhamn blir Lovisa hamn aldrig.

- Det finns tillräckligt av dem, säger Lobbas. Det gäller att hitta sin egen nisch och att specialisera sig på de områden där man är stark och har förutsättningar för utveckling.

Tyngdpunkt på trävaror

Tyngdpunkten har legat på att skeppa trävaror och det kommer säkert att fortsätta så. Lovisas trumfkort är sågvaror och hamnens fördel är just järnvägen. Dessutom har hamnen genom åren byggt upp ett givande samarbete med hamnoperatören LFS - Lovisa Forwarding & Stevedoring.

Det att Lovisa hamn nu är ett aktiebolag - som till hundra procent ägs av Lovisa stad - förändrar inte hamnverksamheten.

- Det handlar mest om administration, menar Lobbas, men visst ger det en aning större frihet att verka.