Hoppa till huvudinnehåll

Koskis är Finlands miljövänligaste gård

Kor på Koskis gårds betesmarker
Korna betar på Koskis gårds betesmarker. Kor på Koskis gårds betesmarker Bild: Yle/ Bubi Asplund koskis gård

I Koskis, på gränsen mellan Raseborg och Salo, ligger gården som i dag belönas för att vara Finlands miljövänligaste gård.

Fredrik och Helena von Limburg Stirum och Sampsa Vilhunen
Fredrik och Helena von Limburg Stirum emottar miljöpriset av WWF Finlands Sampsa Vilhunen. Fredrik och Helena von Limburg Stirum och Sampsa Vilhunen Bild: Yle/ Bubi Asplund helena von limburg stirum sampsa vilhunen

Koskis gård får Östersjöns odlares miljöpris i dag (10.7). Av gårdens areal är 200 ha åker, 80 ha naturlig betesmark och tusen hektar är skog. Koskis gård säljer ekologiskt producerat nötkött.

De som driver Koskis gård är jordbrukarparet Fredrik och Helena von Limburg Stirum. Fredrik von Limburg Stirum säger att miljöpriset sporrar och glädjer.


- Visst får vi ju också nu en viss press på oss att också i framtiden göra ett gott arbete,

Inga uppoffringar

Han upplever inte att det är frågan om en uppoffring på något vis.

- Vi har inte varit tvungna att offra speciellt mycket varken ekonomiskt eller på andra sätt. Det här är sätt att satsa på framtiden. Det har varit en satsning på lång tid och det bär frukt på många sätt. Det här priset är en rolig belöning, men kanske inte det viktigaste, säger Fredrik von Limburg Stirum.


Hans maka Helena von Limburg Stirum säger att satsningen på mångfacetterat miljövänligt jordbruk kräver mycket.

- Det kräver nog att man sätter sin själ i det här. Det viktigaste är att man ser helheter och att man tar miljön i beaktande i allting man gör; inte bara i jordbruket utan också i skogsbruket och i vårt dagliga liv och i byggandet av den här nya ladugården, säger hon.

"Inget svårt val"

Det att Koskis gård jobbar så mångsidigt för miljön är en av de faktorer som vägde tungt i vågskålen då WWF Finland valde gården till den miljövänligaste gården. Sampsa Vilhunen, havsprogrammets chef inom WWF Finland, säger att valet av årets vinnare inte var svårt.

- Nej, det kan man inte säga att det skulle ha varit. Gården har jobbat fint för att bevara kulturlandskap, skapa våtmarker och skydda hotade växtarter och –djur, säger Vilhunen.

Fredrik von Limburg Stirum anser att det viktigaste miljöarbetet utförs av korna. Genom betandet sköter de mångfalden av naturen och möjliggör trivseln av många olika insekts- och fågelarter på gårdens marker.

Miljöpriset delas ut för femte gången. Det är WWF som ordnar tävlingen tillsammans med Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC.

Gården har minskat på de näringsämnen som kan rinna ut och göda naturen genom bland annat vallodling och genom att sprida gödsel endast under växtperioden. Gården har också asfalterade rastgårdar för djuren. Ytterligare jobbar gården med viltvård, FSC- skogscertifiering, renar sitt avloppsvatten och använder förnybara energikällor för uppvärmning.

För att få miljöpriset för jordbrukare i Östersjö- området måste jordbrukaren uppfylla kriteriet om att sprida information om miljövänliga åtgärder också till andra jordbrukare.

Koskis gård är också modellgård i Baltic Deal- projektet sedan år 2010. De har också bundit sig vid att arbeta för en renare Östersjö genom BSAG (Baltic Sea Action Group).

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland