Hoppa till huvudinnehåll

Havsmanualen ska visa livet under vattenytan

Havsbottnet vid Björkudden.
Havsbotten i Västnyland vid Björkudden i Ingå filmad av Natur och Miljö år 2011. Havsbottnet vid Björkudden. Bild: Natur och miljö dykfilm

Från och med måndag (14.7) kartläggs havsbottnen och havsmiljöer i skärgården och längs stränderna i Raseborg. 4 båtar rör sig i våra kustvatten och undersöker miljön under vattnet under juli och augusti.

Det här är den första vattenundersökningen i den här omfattningen som görs kommunalt i Finland.

Projektet heter Havsmanualen och är tvåårigt och inleddes den 1 maj i år. Inom ramen för det här projektet samarbetar Raseborgs stad med Novia.

Av det material som samlas in gör Raseborgs miljöbyrå en skötselplan för kustvattenområdena och på lång sikt strävar man efter renare vatten.

Kartor för alla

Havsbottnen ska bland annat filmas och så producerar arbetsgruppen interaktiva kartor. Sedan ska informationen användas för att göra upp förslag på hur man kan restaurera de delar som inte mår bra och också ge rekommendationer för framtiden.

Alla intresserade kommer att kunna ta del av uppgifterna över hur havet och havsbottnen mår. Mark- och vattenägare har nytta av manualen men den ska också användas av tjänstemän, beslutsfattare, vattenskyddsföreningar och miljöorganisationer.

Samtidigt som man genomför det här projektet produceras också en dokumentärfilm om vilka resurser och miljöproblem som finns i samband med vattenekosystemen.

Finansieringen för Havsmanualen härstammar från Bergsrådinnan Sofie vonJulins stiftelse som beviljat totalt 200 000 euro för projektet.

Övriga samarbetspartners är Nylands NTM-central, Forststyrelsen, Tvärminne zoologiska station och Vilt- och Fiskeriforskningsinstitutet.

Läs också