Hoppa till huvudinnehåll

200 euro mer för sopor i Pargas än i Borgå – stora prisskillnader i skärgården

Lista med priser för avfallshantering över en bild av en man som tömmer ett sopkärl.
Det blir oftast billigare då kommunen själv upphandlar om soptransporter Lista med priser för avfallshantering över en bild av en man som tömmer ett sopkärl. Bild: Yle/Johan Lindström avfallspriser

I Pargas skärgård är avfallshanteringen nästan dubbelt dyrare än i Borgå skärgård. Också på andra håll i Svenskfinland är prisskillnaderna stora, visar Yle Nyheters jämförelse.

Totalt 386 euro per år kostar avfallet för en fyra personers fast bosatt familj i Pargas skärgård, alltså Nagu, Korpo och Houtskär. Samma familj skulle betala 204 euro om den flyttade till Borgå skärgård. Så bred är prisgaffeln för skärgårdshushåll med väg- eller färjförbindelse till sitt hus. Prisjämförelsen gäller alla två- och svenskspråkiga kommuner längs kusten.

cati huhta vid åbonejdens avfallsservice
Långa körsträckor och många färjförbindelser gör soptransporten dyr i Pargas skärgård, säger Cati Huhta vid Åbonejdens avfallsservice. cati huhta vid åbonejdens avfallsservice Bild: Yle/Johanna Ventus cati huhta

Också sommargästernas avfallsräkning varierar mellan kustkommunerna. I huvudstadsregionen och Kyrkslätt går notan lös på 81 euro om sopbilen når ända fram till fastigheten. I Pargas skärgård är priset det dubbla, 169 euro.

Vid Åbonejdens avfallsservice, som ansvarar för avfallsservicen i Pargas, förklarar man priserna med långa transportsträckor.

– Fastän vi talar om en fast vägförbindelse så finns våra områden bakom flera färjor. Allt avfall behandlas i Åbo. Det tar mer än tre timmar att ta sig med sopbil från Houtskär till Åbo. Det finns tre färjor på vägen som drar ut på tiden och det ökar kostnaderna, säger invånarservicechef Cati Huhta.

I Borgå behöver sopbilarna inte köra lika långt och det syns genast i plånboken.

– Vi har en ganska bra situation eftersom hanteringsmöjligheterna finns på nära håll, till exempel Vanda och Kotka kraftverk. Då blir transportsträckorna inte så långa och avgifterna minskar, säger Tuija Klaus, servicechef vid Östra Nylands avfallsservice.

Prisskillnaderna är stora också om huset saknar väg- eller färjförbindelse och sopbilen därför inte når fram. Om man för sina sopor till en sopterminal i Kyrkslätt kostar det 34 euro för sommarmånaderna. I Pargas skärgård och på Kimitoön är terminalavgiften flerfaldig, över 100 euro för en sommar.

Timo Hämäläinen, utvecklingsingenjör vid Avfallsverksföreningen
Vill du spara på avfallsavgifterna? Då ska du se över dina vanor och sortera bättre, säger Timo Hämäläinen vid Avfallsverksföreningen. Timo Hämäläinen, utvecklingsingenjör vid Avfallsverksföreningen Bild: Yle/Alexander Uggla avfallsverksföreningen

Kommunerna väljer själva

Svenska Yles kartläggning utgår från fyra exempelfamiljer och deras typiska behov. Två av familjerna är fast bosatta i skärgården och två familjer bor där från maj till september. Tarifferna är olika beroende på om sopbilen kan hämta avfallet från huset eller inte.

Kommunerna bestämmer själva hur de tar hand om sina sopor. Dels sköts transporten på olika sätt i olika kommuner, dels varierar den tilläggsservice som ingår i de kommunala hanteringsavgifterna. Därför är det omöjligt att göra en exakt jämförelse av priserna som ska ses som riktgivande. Läs mer om hur vi gick till väga i faktarutan längre ned.

Tryck på knapparna ovanför tabellen för att välja exempelfamilj.

Exempel 1:
fast bosatt med vägförbindelse
Exempel 2:
fast bosatt utan vägförbindelse
Exempel 3:
sommarbosatt med vägförbindelse
Exempel 4:
sommarbosatt utan vägförbindelse
 • Fyra personers hushåll, två vuxna och två barn
 • 240 liters sopkärl
 • Bosatt i huset året om
 • Väg- eller färjförbindelse till huset
 • Tömning varannan vecka dvs. 26 gånger/år
 • Komposterar själv sitt bioavfall
Sök bland kommuner:
KommunAvgifter/årVem väljer transport­företag?
Pargas (skärgårds­områden)386 € kommunen
Pyttis356 €*fastighets­innehavaren
Pargas (stadsdelen)332 €*fastighets­innehavaren
Korsholm331 €*fastighets­innehavaren
Korsnäs331 €*fastighets­innehavaren
Malax331 €*fastighets­innehavaren
Vasa331 €*fastighets­innehavaren
Vörå (gamla Vörå-Maxmo)331 €*fastighets­innehavaren
Åbo300 €*fastighets­innehavaren
Kaskö271 €*fastighets­innehavaren
Kristinestad271 €*fastighets­innehavaren
Närpes271 €*fastighets­innehavaren
Kimitoön245 € kommunen
Sibbo226 € kommunen
Jakobstad225 €*fastighets­innehavaren
Karleby225 €*fastighets­innehavaren
Kronoby225 €*fastighets­innehavaren
Larsmo225 €*fastighets­innehavaren
Nykarleby225 €*fastighets­innehavaren
Pedersöre225 €*fastighets­innehavaren
Vörå (gamla Oravais)225 €*fastighets­innehavaren
Hangö214 € kommunen
Lovisa214 € kommunen
Raseborg214 € kommunen
Esbo211 € kommunen
Helsingfors211 € kommunen
Kyrkslätt211 € kommunen
Ingå210 € kommunen
Sjundeå210 € kommunen
Borgå204 € kommunen
* = uppskattat pris eftersom transportavgifterna varierar

Prisskillnaderna för exempelfamiljerna 1 och 3, som har väg- eller färjförbindelse, kan förklaras också med hur avfallstransporten är organiserad i kommunen.

Så gjorde vi prisjämförelsen

 • Yle Nyheter ringde runt till alla två- och svenskspråkiga kommuner längs kusten. Pargas är uppdelat i två områden med olika prissättningsmodeller. Vörå är uppdelat i två områden med olika avfallsverk och olika tariffer.
 • Vi räknade ut de årliga avfallsutgifterna för fyra exempelfamiljer.
 • Avfallsavgifterna varierar beroende på om man är fast bosatt eller sommargäst i skärgården och är olika om man har väg- och färjförbindelse eller om man tar sig till huset med båt.
 • Om man har väg- eller färjförbindelse betalar man för avfallstransport och -hantering per tömning. Därtill kommer en avgift för sopkärlet. Vissa kommuner uppbär dessutom en årlig ekoavgift.
 • Om man åker båt till sitt hus för man vanligtvis avfallet till en sopterminal. Årsavgiften för den är olika för fast bosatta och sommargäster. Vi har inte räknat med utgifterna för resan till terminalen.
 • I flera kommuner i Österbotten, i Åbo, Pargas stad och Pyttis varierar transportavgifterna inom kommunen. Det beror på att fastighetsägaren i dessa kommuner själv ska göra ett avtal med ett transportföretag. Vi har därför räknar med ett medeltal för de transportföretag vi kunnat nå.
 • Praxis för sopkärlen varierar. I vissa kommuner kan man hyra kärlet. I de kommuner där man måste köpa kärlet har vi räknat med en månatlig kostnad på 1 euro. Vi räknar med att ett 60 euros sopkärl används i fem år.
 • Några kommuner erbjuder inte jämförbar avfallsservice. Till exempel i Helsingfors och Esbo skärgård finns inga kommunala sopterminaler. Däremot kan man göra ett avtal med en sopbåt som plockar upp avfall mot en årsavgift. Privata båthamnar organiserar även avfallsservice för sina medlemmar.
 • Flera kommuner har samma priser i vår jämförelse. Det beror på att de hör till samma avfallsområde med samma avfallsverk och tariffer.

Kommunen kan välja mellan två modeller. Den ena möjligheten är att kommunen konkurrensutsätter transporten och väljer ett företag som sköter hela kommunens avfallstransport. Den andra möjligheten är att fastighetsägarna själva väljer vilket transportföretag de vill anlita av de som är verksamma i kommunen. Tabellen visar vilkendera modell kommunen valt. I Pargas förekommer båda modellerna parallellt: det första systemet i skärgårdsområdena, det andra på fastlandet.

Vid Avfallsverksföreningen, samarbetsorganet för de kommunalt ägda avfallsverken, ser man en tydlig prisfördel i att låta ett företag sköta hela kommunens behov.

– Man märker tydligt att räkningen är mindre i de kommuner som valt ett transportföretag efter en offertrunda. Det gör att man kan tänka på större helheter och göra transporten mer effektiv. En sopbil kan tömma alla sopkärl i ett visst område under en körning. Man får gjort mer med mindre arbete, säger utvecklingsingenjör Timo Hämäläinen.

Svenska Yles prisjämförelse utgår från ett medeltal för transportföretagens avgifter i de kommuner där fastighetsinnehavare själva ska ordna avfallstransport. Det innebär att räkningen kan vara större eller mindre beroende på vilket företag man anlitar.

Antalet verksamma transportföretag är olika. Till exempel i norra svenska Österbotten finns det 16 företag medan det till exempel i Pyttis finns bara två företag att välja mellan.

Mer omfattande service kostar

I den kommunala avfallshanteringsavgiften ingår olika service beroende på kommun. Det kan handla om tillgången till avfallsinsamlingspunkter, några gratis besök på avstjälpningsplatsen eller regelbunden tvättning av sopkärlen.

I Pargas skärgård har man valt ett mer omfattande servicepaket, vilket höjer priserna.

– Tillgången till sorteringsstationer och annan avfallsservice finns inbakade i våra avgifter. Vi har en väldigt hög servicenivå i Åbolands skärgård. Man måste alltid väga mellan service och kostnader. Eftersom det är ett skärgårdsområde anser vi att det är viktigt att ta väl hand om vårt avfall, säger Cati Huhta vid Åbonejdens avfallsservice.

Avfallslagstiftningen utgår från att invånarna betalar för sin egen sophantering beroende på hur mycket avfall de producerar och vad hanteringen kostar. Avfallshanteringsverken är kommunalt ägda och försöker inte göra vinst.

– Vi försöker räkna ut våra avgifter så exakt som möjligt så att vi får tillbaka våra kostnader och inget mer, säger Tuija Klaus vid Östra Nylands avfallsservice.

Sortering sparar mest

Vad kan man göra om avfallsavgifterna i skärgården gnager för mycket på ens plånbok?

– Det gäller att se över sina egna vanor. Hur kan du minska på ditt eget avfall? Till exempel glas, papper, kartong, metall och olika apparater kan man föra till återvinning. Det minskar på blandavfallet som är det som känns av i räkningen, säger Timo Hämäläinen.

Om sopkärlet inte fylls lika snabbt som tidigare kan man be sopbilen komma mer sällan.

– Genom att sortera väldigt flitigt och kompostera sitt avfall så kan man ha längre tömningsintervall, från två veckor upp till åtta veckor mellan tömningarna. Det märks genast i plånboken, säger Cati Huhta.

Läs också:
Åboland: Skärgårdsbor prioriterar bra service framom pris
Dyra sopterminaler i Västnyland
Österbotten: Hushållen väljer avfallstransportör
Åboland: Skärgårdsbor skeptiska till nytt sopsystem

Artikeln uppdaterad 14.7.2014 kl 9:31: En artikel tillaggd i Läs också-listan

Fixa skärgården