Hoppa till huvudinnehåll

Hushållen väljer egen avfallstransportör

Kunde någonting kanske ändå ha ätits upp?
Arkivbild. Sopor. Kunde någonting kanske ändå ha ätits upp? Bild: YLE/Måttet är rågat rosk

I de 11 kommuner som ingår i Ekorosks verksamhetsområde är det kunden själv som väljer vilket företag som transporterar avfallet. Avfallsnämnden i Österbotten beslöt 2012 att inte övergå till kommunal upphandling av avfallstransporter.

Transportörerna är nöjda med systemet, men det förkommer kritik om överlappning och högre priser.

- En kommunal upphandling skulle antagligen göra de mindre företagen chanslösa i konkurrensen, säger Cay Fors som driver Cay Fors Åkeri i Munsala.

Fors säger att priserna är pressade och att kunden ofta väljer sin lokala transportör och den som ger den bästa servicen. Fors medger att det förekommer en viss överlappning.

Även Kauko Kivilehto som representerar Karleby i Avfallsnämnden är nöjd med att kunden själv får välja.

- Det är det riktiga beslutet. Politikerna ville se till att de lokala aktörerna kan vara med och erbjuda sina tjänster. Trots en viss överlappning visar Rambolls undersökning att miljöpåverkan av avgaser är den samma vid kommunal- och privat upphandling, säger Kivilehto.

Politiskt beslut

Avfallhanteringschef Johan Hassel säger att han får samtal där folk frågar varför fyra olika soptransportörer hämtar avfall från en och samma gata.

- Beslutet var politiskt och det finns press och lobbning bakom detta. Men om man sköter den kommunala upphandligen på ett bra sätt med finns det inget hinder för att mindre transportbolag ska sköta transporterna, säger Hassel.

Branschen präglas också ställvis av hård konkurrens. Ekorosks förslag var en kommunalupphandling.

Inte det mest förmånliga alternativet för kunden.

- Man kan fråga sig varför Avfallsnämnden valde en modell som inte är den mest förmånliga för hushållen i kommunerna, säger Ekorosks vd Olli Ahllund.

Många är inte ens medvetna om att de kan konkurrensutsätta transporterna. de bara väljer den firma de känner till och ibland vänder de sig till Ekorosk i transportfrågor. De är inte medvetna om att Ekorosk inte sköter transporten.

Kommunal upphandling stänger inte ute lokala aktörer

Ahllund säger att erfarenhet från andra områden i Finland visar att inga stora eller utländska aktörer tagit över transporterna.

- Men med det system vi har i dag är det näst intill omöjligt för nya företag att komma in på marknaden, alla kunder är ren upptagna, säger Ahllund.

Ahllund säger att hans egen soptransport från hemmet sju kilometer från Ekorosk kostar lika mycket som hela hanteringsprocessen av avfallet när det väl kommit fram till Ekorosk och då ingår även kostnaden för det avfall som förs vidare till Stormossen utanför Vasa.

I Sydösterbotten på det område som hör till Botniarosk upphandlar hushållen också själva sina tjänster. I Vasa besluter man i höst om transporterna till Stormossen ska upphandlas kommunalt.

Läs också