Hoppa till huvudinnehåll

Åbo universitet vill utbilda läkare på svenska

En skylt vid universitetet.
Här kan det utbildas läkare på svenska om några år. En skylt vid universitetet. Bild: Yle/Philip Stenkula turku

Det finskspråkiga Åbo universitet kan ansöka om tillstånd att utbilda läkare på svenska. Bakom utspelet ligger enligt rektorn läkarbristen i Österbotten.

Kalervo Väänänen, rektor för Åbo universitet, säger att universitet enkelt kan grunda en kurs för 8-10 studenter utan att det innebär några extra kostnader. Klinisk utbildning skulle enligt Väänänen kunna ordnas i Vasa.

- Vi har tillräckligt många svenskspråkiga lärare för att ordna undervisningen. Vi tänker att det vore naturligt och bra för alla i fall vi arrangerade utbildningen, säger Väänänen.

För närvarande utbildas läkare på svenska endast vid medicinska fakulteten vid det tvåspråkiga Helsingfors universitet.

- Den viktigaste orsaken för att vi vill organisera utbildningen är den kroniska läkarbristen i Österbotten. Vi har hört mycket önskemål från det hållet.

Åbo och Vasa sjukvårdsdistrikt samarbetar och kommer med största sannolikhet att uppgå i ett gemensamt social- och hälsovårdsområde från och med år 2017.

"Inte vårt beslut"

Åbo universitet ansökte tidigare om att få anordna svenskspråkig läkarundervisning år 2012 men ansökan godkändes inte av Undervisningsministeriet.

Tidigare låg stötestenen i att Åbo universitet enligt lag har finska som undervisningsspråk. Ärendet ligger åter på bordet år 2016 i samband med resultatförhandlingarna.

- Jag hoppas att vi 2017-18 har en ny läkarkurs men det är svårt att säga eftersom det inte är vårt beslut, säger Väänänen.

På Undervisningsministeriet vill man inte ännu ta ställning till planerna vid Åbo universitet.

- Det är för tidigt att säga vad som är möjligt i framtiden. Då följande resultatförhandlingar går av stapeln har Finland en ny regering och nya mål för högskolesystemet, säger utbildningsrådet Erja Heikkinen till Turun Sanomat.

Mattinen: Samarbete möjligt

Åbo Akademis rektor Jorma Mattinen kan tänka sig att ÅA stöder stadens finskspråkiga universitet i fall en svenskspråkig läkarutbildning vid Åbo universitet blir verklighet.

- I fall någon ber kan vi eventuellt erbjuda några grundkurser i naturvetenskaper som fysik och kemi, men det är frågan om ren "business" för vår del. Åbo universitet betalar marknadspris för kurserna. Någon medicinsk undervisning har vi ju inte, säger Mattinen.

På Åbo universitet påminner man om att det redan nu förekommer mycket samarbete mellan högskolorna.

Att Åbo Akademi självständigt skulle grunda en självständig läkarutbildning bedömer rektor Jorma Mattinen inte vara ett realistiskt alternativ.

- Visst skulle vi kunna ha en utbildning men det skulle kosta miljoner och det är inte på något sätt realistiskt för tillfället, säger Mattinen.

Läs också: HU skeptisk till ÅU:s läkarplaner

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes