Hoppa till huvudinnehåll

Äldrevården i Raseborg prickas

Bild: yle/Petra Thilman folkhälsan syd

Äldrevården i Raseborg har en hel del bristfälligheter anser Regionförvaltningsverket i södra Finland som prickar staden. Staden får bland annat en anmärkning för att man gett service åt invånarna på olika grunder - något som står i strid med grundlagen.

I bakgrunden finns en utdragen tvist mellan staden och Arto Tuominen, som tagit strid för sina föräldrars vård.

Svenska Yles nyheter har tidigare berättat om Arto Tuominen och turerna kring vården av hans gamla föräldrar. Det hela började 2011, då hans mamma togs in på Mjölbolsta sjukhus, trots att hon enligt sonen hade klarat sig hemma. Enligt Tuominen har hälsovårdsmyndigheterna och -personalen begått en mängd fel i så gott som alla skeden av vården.

Regionförvaltningsverket slår nu fast att staden bland annat har brutit mot principen om likabehandling och principen om diskrimineringsförbud, då man inte erbjudit möjlighet till nattpatrull åt de åldringar som bor på Pojo kommuns tidigare område. Likabehandling och diskrimineringsförbud är rättigheter som står inskrivna i grundlagen.

Nöjd med det mesta

Det är alltså ord och inga visor. Arto Tuominen, som säger sig ha skrivit över 200 sidor till olika instanser, är nöjd.

- Jag är nöjd med det allra mesta, som en helhet är de här besluten det jag hade hoppats på.

Kirsi Ala-Jaakkola Raseborgs omsorgschef
Kirsi Ala-Jaakkola Kirsi Ala-Jaakkola Raseborgs omsorgschef Bild: Yle / Jani Saikko kirsi ala-jaakkola,Raseborg

På Raseborgs stad beklagar chefen för omsorgstjänster, Kirsi Ala-Jaakkola det som skett.

- Det som skett här måste vi nu granska och se till att det inte upprepas. Vi ska ta till oss det som står i beslutet, det är otroligt viktigt att man följer lagar och förordningar, säger Ala-Jaakkola.

Detaljerna i beslutet kan Ala-Jaakkola inte gå in på. Hon berättar ändå att åldringar i dagens läge har möjlighet att få nattpatrull på plats också i Pojo.

Regionförvaltningsverkets beslut kommer även att behandlas i grundtrygghetsnämnden i Raseborg. Arto Tuominen hoppas att de förtroendevalda ska ta sitt ansvar och ta itu med problemen som påtalas i besluten.

Kampen går vidare

En central punkt i familjen Tuominens fall var hur själva beslutet att gå över till anstaltsvård fattades. I den processen pekar Regionförvaltningsverket på många brister. Bland annat tog det två år innan det formella beslutet om anstaltsvård delgavs Tuominens mamma. Patientdokument har undanhållits och ofta funnits enbart på svenska.

Kirsi Ala-Jaakkola berättar att man som bäst jobbar för att få ordning på processerna. Meningen är att en bedömning av vårdbehov inte ska göras av flera enskilda vårdare, utan av ett fåtal namngivna tjänsteinnehavare som jobbar med hela stadens klienter.

Arto Tuominen är alltså rätt nöjd med det beslut han nu fått i ärendet. Däremot är hans kamp för en bättre äldrevård inte slut.

- Det är mycket som är helt uppåt väggarna med åldringsvården i Raseborg. Själva verksamhetskulturen måste förändras, åldringarna behandlas direkt illa här.

Han menar att den behandling hans mamma utsatts för inte är något unikt, utom tvärtom typiskt i Raseborg. Enligt Tuominen handlar det bara delvis om bristande resurser.

- Det går att ordna med mänsklig vård också med små resurser. Det finns det exempel på från många andra kommuner, men i Raseborg har det inte lyckats.

Inte mycket bättre

Att efteråt gå igenom allt som sagts och gjorts under vårdprocessen är mycket svårt, och något som de flesta inte orkar göra då en anhörig är svårt sjuk. Arto Tuominen hoppas att de beslut som berör hans fall ska kunna hjälpa andra äldre och anhöriga.

För hans mammas del har saker inte blivit bättre. Hon bor fortfarande i ett rum på 12 kvadratmeter, som hon delar med en annan patient. Enligt sonen har hon under sina tre år på Mjölbolsta aldrig vistats utomhus med någon från personalen.