Hoppa till huvudinnehåll

Hopp om bättre vatten i Fäbodaviken

Österholms på sommarstugan vid Fäbodaviken.
Österholms på sommarstugan vid Fäbodaviken. Österholms på sommarstugan vid Fäbodaviken. Bild: YLE/Mikaela Löv-Aldén fäbodaviken

Fäbodaviken i Jakobstad har varit ett ämne för diskussion ända sen 90-talet. Föroreningar från farmerna i Vallan och rikliga måskolonier har tidvis gjort vattenkvaliteten dålig.

Pälsfarmarna håller nu på att för att förnya det befintliga reningsverket och de har arrenderat mark av staden Jakobstad för att bygga ytterligare ett reningsverk.

- Det är egentligen två orsaker till att vattnet är dåligt, avrinningen från farmerna som kommer ut i Fäbodabäcken och så de stora måsflockarna, säger Fredrik Österholm som har sin sommarstuga vid Fäbodaviken. Men måsarna samlas också här för att de lätt hittar föda på farmorådet och sandbankarna i området är omtyckta platser för måsarna.


Fäbodabäcken rinner genom farmområdet i två förgreningar som sen går ihop och mynnar ut i Fäbodaviken. Jakobstads miljöhälsovård följer med vattenkvaliteten sen det förra året visade sig finnas höga halter av salmonella och kampylobakterier i vattnet vid Mjölvacka lite längre ute i viken. I sommar såg proverna bättre ut men i Nätihamnen påträffades kampylobakterier.

Bli bättre på miljöhantering

Ett tiotal pälsfarmarna har gått samman och håller på att bilda bolaget Vallanin Vesi. Staden Jakobstad och pälsfarmarna har samarbetat kring frågan hur vattnet ska renas. Steven Frostdahl som är ombud för Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening har deltagit i planeringen.

- Genom att gå samman i ett bolag kan företagarna bättre sköta miljöhanteringen och koordinera och övervaka reningsprocesserna. Just nu förnyas det befintliga reningsverket och på det nya området som arrenderats av staden ska ett nytt reningsverk byggas. Vi hoppas hitta en lösning som gör alla parter nöjda, säger Frostdahl.

Fredrik Österholm hoppas på att förnyad rening ska ge bättre vatten. Österholm vill inte kritisera farmarna, främst tycker han att staden brustit när de inte planerat för en tillräcklig rening av farmområdet.

- Det här kommer säkert att bli bra, men det är ju tyvärr 30 år för sent, säger Österholm.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten