Hoppa till huvudinnehåll

Kantorn Pauli Mutka fick förtjänstkors

Vasa fängelse.
Vasa fängelse Vasa fängelse. Bild: YLE/Ulrika Stagnäs-Lund fängelsemur

Kantorn Pauli Mutka har tilldelats fångvårdens förtjänstkors för sitt långa arbete med fångarna på fängelset i Vasa. Förtjänstkorset delas ut av justitieministern på förslag av Brottspåföljdsmyndighetens direktör.

Pauli Mutka har som en bisyssla jobbat som kantor vid Vasa fängelse i 35 års tid. Förutom att ha fungerat som kantor vid gudstjänster i fängelset har Mutka också lett och stöttat fångarnas musikaliska aktiviteter.

Mutka är en av tre som nu beviljas förtjänstkorset av justitieminister Anna-Maja Henriksson (Sfp). Korset har delats ut sedan 1957 till personer som utmärkt sig inom fångvården.