Hoppa till huvudinnehåll

Frivillig på Västbanken

Anna-Maria Nyström
Anna-Maria Nyström, människorättsobservatör Anna-Maria Nyström Bild: Tino Oksanen anna-maria nyström

Att åka i väg som frivillig till en konflikthärd, som Västbanken, är kanske inte ett självklart beslut att fatta för alla. För Anna-Maria Nyström fanns det ett underliggande intresse gällande internationell politik och humanitära frågor. Detta tillsammans med en vilja att bygga på den teoretiska kunskapen med praktisk erfarenhet, gjorde att beslutet ändå var enkelt att fatta när möjligheten gavs.

När Anna-Maria Nyström kom till vardagen på Västbanken var den första reaktionen hur pass vanliga människor föreföll vara, trots faktumet att de levde under en ockupation. Människor var varmhjärtade och det som var i fokus var just det vanliga vardagliga livet.

- Tålamodet hos människor på Västbanken var beundransvärt med tanke på omständigheterna. Det var som att de var stärkta av det som de genomlevt.

I jobbet som människorättsobservatör ingick det att visa upp sig. För Nyström innebar detta konkret att hon vistades runt om på Västbanken vid olika gränskontroller, i olika samhällen och vid demonstrationer. Denna skyddande närvaro syftade till att ha en lugnande inverkan hos alla parter.

- Från människor vi träffade hörde vi att det kändes lugnare då vi var närvarande.

Konflikten mellan Israel och Palestina är mycket komplicerad. Anna-Maria Nyström har sett mycket av vad politiken i området orsakar för den enskilda människan. Politiskt sett ser det dystert ut att nå en fredlig lösning på konflikten. Men det finns hopp.

- Det finns så många människor i området som i sin vardag, israeler och palestinier, som umgicks och kom överens hur bra som helst.

Vardagen i konflikten

Att Anna-Maria, som är nyutexaminerad politices magister, åkte till Västbanken som människorättsobservatör berodde på att hon ville veta hur det är att leva på konfliktområdet. Hur klarar människor av sin vardag i ett av världens mest kända konfliktområden?

- Jag deltog i ett program, EAPPI, som i Finland koordineras av kyrkans utlandshjälp och till stor del finansieras av utrikesministeriet och var på plats i tre månader.

Syftet med programmet är att få följa med lokalbefolkningens liv i ett ockuperat område. Under de tre månaderna handlar arbetet mycket om att få en insyn i hur konflikten påverkar alla i området, både palestinier och israeler.

- På plats samarbetade vi med olika FN-organ på plats, Röda korset samt fredsorganisationer från såväl Palestina som Israel.

Anna-Maria Nyström har en tro på mänskligheten. En tro som egentligen inte kommit att ändras trots hennes upplevelser från Västbanken. Människor vill ha en meningsfull vardag och ett hem att bo i. Någonstans, tror Nyström, är det detta som skulle kunna leda till en lösning som är bra för alla i området.

Barn är offer i konflikten

En av de sakerna som oroade Anna-Maria Nyström mycket var hur barn for illa i vardagen. På båda sidorna. Detta var också ett av de jobbigaste minnena hon bar med sig från sin tid på Västbanken. Skolbarn som utsattes för kontroller av tungt beväpnade soldater, för att nämna en sak, gjorde att många barn i området idag lider av posttraumatisk stress.

- Det hände ofta att barn blev arresterade av israeliska soldater. Det kunde handla om att man misstänkte att barnen kastat sten. Arresteringarna var grymma.

Arresteringarna genomfördes oftast nattetid och genomfördes av tungt beväpnad militär. Hela hushåll väcktes upp av militären och barnen fördes bort. I vissa fall hölls barnen i militärt förvar under några timmar, i andra fall under några dagar. Allt som oftast var barnens ögon förbundna och händerna fastbundna.

Förhören med barnen genomfördes i allmänhet på hebreiska vilket är ett språk som långt ifrån alla barn på Västbanken kan. När barnen kommer tillbaka från fångenskapen får många svårigheter. Svårt att koncentrera sig, svårt med skolan och dessutom har de då hamnat i register. Ett register som i framtiden försvårar det avsevärt för dessa barn att kunna resa in till Israel.

- Jag träffade på många som råkat ut för detta. Personer som alltså där genom har en mörk och tuff framtid framför sig.

Anna-Maria Nyström menar att konflikten speglas ofta i media på ett sätt att man lätt kan få uppfattningen att det är två jämbördiga kombattanter som strider i området. Men, faktum är att det är Israel som har ett totalt övertag i området. Där genom är det också Israel som har sista ordet i princip i allting.

Än så länge har Anna-Maria Nyström inga konkreta planer på att åka tillbaka till Västbanken, eller någon annanstans heller, som människorättsobservatör. Men, hon stänger inte dörren helt utan skulle nog kunna tänka sig åka iväg igen, om tillfället ges.

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle