Hoppa till huvudinnehåll

Seta planerar svenskspråkig telefonrådgivning

Setas planscher som visar kärleksfulla par av samma kön
Setas planscher som visar kärleksfulla par av samma kön Bild: Yle Victoria Wirén kärlek är kärlek

Pirkanmaan Seta har beviljats RAY-finansiering för en riksomfattande stöd- och rådgivningstjänst. Nu utreder Seta i samarbete med Regnbågsankan genom en enkätundersökning om det finns behov av svenskspråkig rådgivning. Sinuiksi-tjänsten finns på plats och marknadsför sin enkät under Jeppis Pride.

Upplever du att det behövs en svenskspråkig rådgivningstjänst i frågor gällande sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck?

Till de professionella som jobbar för Sinuiksi-tjänsten kan vem som helst ställa frågor om sexuell läggning och könsidentitet konfidentiellt, pålitligt och anonymt. Man kan ställa frågor som berör en personligen eller exempelvis någon familjemedlem eller annan närstående. Nu ska denna tjänst också bli tillgänglig för svenskspråkiga.

- Vår tjänst har blivit väl emottagen på finskt håll, men vi vill gärna veta hur behovet ser ut bland svenskspråkiga. Genom enkätsvaren får vi hjälp med att planera den svenskspråkiga tjänsten och kartlägga vilka behov som finns, säger Mikko Väisänen, verksamhetsledare på Pirkanmaan Seta.

Petra Nystén, viceordförande i Regnbågsankan välkomnar tjänsten.

- Det har tidigare inte funnits någon sådan tjänst och vi får exempelvis många frågor på mailen. Jag tror att det finns ett stort behov av svenskspråkig expertis i dessa frågor, säger Nystén.

På den finskspråkiga webbsidan www.sinuiksi.fi kan man besvara enkäten. Tiden för att besvara enkäten går ut 28.7.

Läs också