Hoppa till huvudinnehåll

Låg syrehalt i Finska viken

Blågröna alger i Littois träsk 10.7.2014
Låga syrehalter på havsbotten innebär blågröna alger. Blågröna alger i Littois träsk 10.7.2014 Bild: Pekka Liikanen littois träsk

Syrehalten är låg på havsbotten i Finska viken. Det har kommit fram efter att resultaten från Finlands miljöcentrals forskningsfartyg Arandas forskningsseglats under försommaren analyserats.

Orsaken ligger i att syrefattigt vatten strömmat till Finska viken från Egentliga Östersjön.

Det är främst i de västra delarna där man hittat låga syrehalter på havsbotten. På miljöcentralen SYKE uppger man att läget ser bättre ut för de östra delarna av Finska viken. Det beror på att strömmarna med syrefattigt vatten från botten av Egentliga Östersjön inte nått ända dit.

Syrehalten vid flera provstationer var sämre än vid samma tidpunkt ifjol. Arandas besättning hittade också höga halter svavelväte på flera ställen i Finska viken. Dessutom förekom det svavelväte på ställen där det tidigare inte hittats under 2000-talet.

- Naturligtvis är det här oroväckande men samtidigt är det naturligt att vatten med låg syrehalt sprider sig till Finska viken från Egentliga Östersjön. Det finns ingen tröskel mellan havsbassängerna, säger havsforskaren Kai Myrberg.

En låg syrehalt i haven innebär också att blågröna alger blir en vanligare syn.

Myrberg påpekar att syrehalten i ett hav kan utsättas för växlingar över en lång tid men att fosforutsläpp från industri och jordbruk påverkar syrehalterna i haven.

- Det innebär att dessa områden blir väldigt passiva när det gäller liv. Fiskar och andra havsdjur kan inte leva där, säger Myrberg.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes