Hoppa till huvudinnehåll

Syrefattig havsbotten i Lovisa och Borgå

Död havsbotten i Östersjön
Bild på död havsbotten Död havsbotten i Östersjön Bild: Alf Norkko/Tvärminne zoologiska station syrefattig havsbotten

På flera håll i den östnyländska skärgården har syrehalterna vid bottnen upprepade gånger varit så låga att havsdjur och fiskar kan ha tagit skada.

Långvarig allvarlig syrebrist gör havsbottnen till en svart illaluktande sörja med vita bakteriemattor.

# FixaSkärgårdens syrekarta visar hur syrehalterna har utvecklats vid kusten i augusti sedan 1980-talet.

Låga syrehalter utanför Lovisa

I Hästholmsfjärden och i Hudöfjärden utanför Lovisa har syrehalterna varit låga redan i flera år. Under de senaste åren har låga syrehalterna också syns i mätningar utanför Pernå i vattnen kring Påsalö. Också i sundet mellan Emsalö och fastlandet i Borgå har syrehalterna varit låga.

#FixaSkärgården


- Allvarlig syrebrist en enda sommar kan leda till skador i ekosystemet, säger Alf Norkko, professor vid Tvärminne zoologiska station.

Vissa organismer behöver bara några veckor av syrebrist för att lida. Övergödningen är det största problemet till syrebrist.

Läs mera om syreläget i Östersjön

Läs också

Fixa skärgården