Hoppa till huvudinnehåll

Pro Ingå: Stora risker med stort stenbrott

Bergsbrytning i Ingå
Bergsbrytning i Ingå Bild: Yle/Veronica Montén joddböle

Motståndet växer mot Rudus planer på att utvidga stenbrottet i Joddböle i Ingå. Riskerna för både miljö, människor och företag är för stora, och de påstådda fördelarna är aktivisterna mycket tveksamma till. Hittills har föreningen Pro Ingå - Pro Inkoo samlat ihop omkring 1 000 namn mot stenbrottet.

Mikko Lehto är ordförande för Pro Ingå som inte vill att Rudus utvidgar stenkrossen i Joddböle.
Mikko Lehto är ordförande för Pro Ingå som inte vill att Rudus utvidgar stenkrossen i Joddböle. Bild: Yle/Robin Lindberg lehto mikko

- Vi är små som människor, men stora tillsammans. Vi ska fortsätta jobba tillsammans och uppnå resultat. Så avslutar Mikko Lehto sin presentation, då föreningen Pro Ingå håller möte. Efter applåderna fortsätter diskussionen livlig, tidvis upprörd.

#FixaSkärgården

Mitt i sommarhettan samlar medborgarmötet ett sextiotal engagerade ingåbor och sommargäster på Björkudden i Ingå. De är oroade för det som företaget Rudus planerar i Joddböle, strax utanför Ingå centrum. Det nuvarande stenbrottet på 20 hektar vill man utvidga, så att den skulle omfatta upp till 160 hektar. Hela anläggningen skulle bli upp till 390 hektar stor. Nordens största stenbrott skulle då ligga så nära som tre och en halv kilometer från Ingå centrum.

Slut med skärgården i Ingå?

- Det här är ett skadligt projekt, och något som skadar hela Ingå. Det hotar naturen människorna och företagen i Ingå. Ett stenbrott av den här storleksklassen skulle ändra på hela Ingås karaktär, vi skulle bli en industriort, och det vill vi inte, säger ordförande Mikko Lehto.

Han får medhåll av de ingåbor som är med på mötet.

- Det skulle säkert påverka vårt liv. Vi bor rågranne med kraftverket och nu skulle det bli ännu mer muller, säger Hans-Anders Unnerus.

Sören Illman har kämpat mot Rudus ända sedan bolaget inledde sin verksamhet i Ingå. Hans erfarenheter från de tidigare ronderna är inte uppmuntrande, men han hoppas att Ingå beslutsfattare den här gången ska få upp ögonen i tid.

- Om det här projektet blir av, är det slut med skärgården här. Så enkelt är det.

Fara för grundvattnet

Föreningen Pro Ingå - Pro Inkoo har anlitat en rad olika experter, som till stora delar bekräftar farhågorna: Ett stort stenbrott innebär stora risker för miljön. En av de allvarligaste riskerna gäller grundvattnet. Rudus vill ta sten ända ner till 60 meter under vattenytan. På ett sådant djup finns det en risk att grundvatten och ytvatten blandas.

Rudus planerar dessutom att fylla ut området med markavfall från Finland och andra länder, och då ökar risken för föroreningar, menar experterna som föreningen anlitat.

- Markavfallet kontrolleras bara ytligt, det finns ingen möjlighet att kontrollera om marken innehåller gifter, bakterier eller strålning. Man kan fråga sig varför någon överhuvudtaget skulle vilja frakta bort helt ren jord med båt till ett annat land. Kunde man inte använda ren mark på ett lönsammare sätt, frågar sig Mikko Lehto.

Ett annat orosmoment är trafiken. Föreningen har räknat ut vad så här omfattande utbrytning skulle innebära i ökad trafik på land och till havs. I praktiken skulle en nonstop-trafik gå till och från stenbrottet, med allvarliga trafikstockningar som följd på stamväg 51.

Rudus lugnar

Som bäst pågår den så kallade miljökonsekvensbedömningen för det utvidgade stenbrottet. Det är alltså ett konsultbolag som utreder om projektet kan skada naturvärden, omgivningen, grundvatten och så vidare. Den här utredningen måste företaget göra om man vill ha tillståndet. Allt det här, liksom också missnöjet från vanliga människor, är vardagsmat för Rudus.

- Vi tar alla kommentarer i beaktande och hoppas på en god diskussion. Vi svarar gärna på frågor och rättar till missförstånd då det behövs, säger exportdirektör Tuomas Joutsenaho på Rudus. Då jag ställer frågor om de olika farhågor som finns inom föreningen, hänvisar han mest till miljökonsekvensbedömningen, som alltså ännu är under arbete.

Beslutsfattare ska väckas

På Pro Ingå - Pro Inkoos möte sitter ett sextiotal människor, av vilka de flesta betalar skatt i Ingå. Varken kommunens tjänstemän eller förtroendevalda är däremot representerade. Officiellt har Rudus inte ännu närmat sig kommunen med ansökan om miljötillstånd.

- En del beslutsfattare verkar inte se vidden av det här. De tycker kanske att det bara är en liten expansion. Vi vill visa att det här är allt annat än litet, säger Mikko Lehto.

Den 18 augusti ska föreningen överräcka en adress med namn mot Rudus projekt. Man samlar också ihop namn till ett medborgarinitiativ om en planändring för området. En planändring skulle nämligen effektivt sätta stopp för en utvidgning av stenbrottet.

- Målsättningen är att tjänstemän och politiker inte ska driva på en fråga som så här många människor motsätter sig. I en demokrati borde det gå till så, säger Lehto.