Hoppa till huvudinnehåll

Mycket alger i de sydvästra havsområdena

Det finns nu rikligt med blågrönalger i havet.

I de sydvästra havsområdena förekommer det mycket rikligt med blomningar av blågrönalger, visar Miljöcentralens lägesrapport.

Omfattande blomningar av blågrönalger har observerats i södra Skärgårdshavet, västra Finska viken och norra delen av Östersjöns huvudbassäng.

#FixaSkärgården

Ovanligt stora ytansamlingar av blågrönalger bildades under helgen i de nämnda områdena.

I fjol fanns det betydligt mindre alger under vecka 30, delvis beroende på kraftig vind.

Läget just nu motsvarar den prognos som i början av juni gavs för sommaren. I vintras kom det in rikligt med näringsrikt djupvatten som blandades med ytskiktet och det här är en bidragande orsak till den rikliga algblomningen.

I insjöarna är förekomsten av blågrönalger normal för tidpunkten och mängden har bara ökat lite sedan förra veckan.

Undvik all kontakt med vattnet

Man ska inte simma i vatten som har blågrönalger, eftersom en del av algblomningarna är giftiga. Vattnet ska inte heller användas i hushållet, för att tvätta sig eller i bastun. Gifterna försvinner inte genom kokning av vattnet.

Speciellt farliga är algerna för barn och husdjur.

Här kan du besökta en interaktiv karta med information om algläget den här veckan.

I den här artikeln som också är en del av Svenska Yles öppna granskning #FixaSkärgården kan du läsa och höra vad professor Erik Bonsdorff har för förslag på åtgärder för att komma till rätta med algerna i Östersjön.

Miljöcentralen publicerar varje torsdag en algöversikt på sin webbplats.

Miljöcentralen har också publicerat en video på Youtube som visar algblomning mellan Porkala och Helsingfors. Materialet är filmat på onsdagen.

Läs också

Fixa skärgården