Hoppa till huvudinnehåll

"Skamligt för kvinnor att medge alkoholproblem"

Äldre - och särskilt kvinnor - har börjat dricka allt mer, visar de senaste årens statistik. De är svåra grupper att nå och i Vanda har staden goda erfarenheter av att uppsökande missbrukararbete lönar sig, särskilt i de här grupperna, eftersom skamkänslor ofta hör ihop med ökande spritkonsumtion och tröskeln att söka hjälp är hög.

I Vanda har staden redan i några års tid använt sig av uppsökande arbete inom missbrukarvården. Staden köper upp tjänsterna av tre aktörer - Sinivida, Mainiovire och Helsingfors diakonianstalt. Ursprungligen var det Tammerfors stad som började med pilotprojekt på området med namnet Kotikatko. Läkartjänsten köptes utifrån men de andra tjänsterna; sjukskötersketjänsterna, två närvårdartjänster och hemvårdens förman i projektet ombesörjdes av staden.

- Vi försöker nå dem som inte nås av andra rusmedels- eller missbrukartjänster men som behöver både vård och rehabilitering. Här för vi i stället ut rusmedelsrehabiliteringen till hemmen och erbjuder hjälp där, förklarar Marjatta Parviainen, koordinator för öppenvården inom enheten för missbrukarvård i Vanda.

- Vi har tätt samarbete med de tre aktörerna - per telefon, remissystemet fungerar bra och och rapporteringen likaså. De utgör nyckeln till pålitlighet och förtroende. Den uppsökande missbrukarvården konkurrensutsätts, det gjorde vi senast för två år sedan.

Nu når Vanda de missbrukande kvinnorna

I Vanda når missbrukartjänsterna till hemmen omkring hundra kunder. En tredjedel av dem är kvinnor.

Parviainen berättar att staden via hemtjänsterna har nått fler kvinnor än via stadens andra missbrukarkanaler, och att kvinnorna blir fler hela tiden.

Också statistiken visar att kvinnor nu blivit synligare som missbrukare. De dricker mer än tidigare.

Uteliggare.
Missbrukarna blir allt fler. Uteliggare. puligubbe

- Vanda har varit en av pionjärerna, säger Parviainen stolt. Vi har skapat goda rutiner och slipat vår samarbetspraxis. I Vanda är arrangemanget med upphandling och ständig rapportering stabilt. Politiskt får man se om kommunerna i framtiden kommer att erbjuda liknande tjänster själva.

Hur ser problemen ut om fem år?

- Vi tror att blandmissbrukarna blir allt fler, säger Parviainen. Sprit och mediciner blandas och problemet blir synligare. Trenden med äldre missbrukare ökar säkert också, säger hon.

Päivi Råman, som också arbetar vid missbrukarenheten i Vanda, har skrivit sitt slutarbete om den här formen av rusmedelstjänster: Asiakkaan kotona tapahtuva alkoholikatkaisuhoito ja jälkikuntoutus. Opinnäytetyö 2012, DIAK Etelä, Helsinki.

Hemvården upptäcker problemen

I Finlands läkartidning 24/2014 skriver Esa Tuominen om en kartläggning som visade att omkring 15 procent av hemvårdens klienter har rusmedelsproblem.

Riksomfattande uppskattas var 100:e senior över 64 år lida av alkoholproblem. De här siffrorna bekräftas också av alkoholforskare Thomas Karlsson vid Institutet för hälsa och välfärd THL.

"Någon lyssnade på mig i mitt eget hem"

65-åriga Lasse Antintupa har varit nykter i nio månader. Han fick hjälp till hemdörren för att komma ur sitt missbruk.

- Att få prata ostört i eget hem var avgörande för mig. Jag fattade stort förtroende för en av socialarbetarna och hon hjälpte mig över det värsta, säger han.

Lasse kunde inte tvätta sig själv, benen bar inte utan han måste använda rullstol. Han behövde hjälp med allt, särskilt med ekonomin efter drickandet. Mycket hjälp fick han av sina syskon.

När Yle Nyheter hälsar på ser han med klar, nyfiken, välkomnande blick på oss.

- Jag tar en dag i sänder, säger han.

Flyttade hemifrån efter skriftskolan

Lasse är hemma från södra Österbotten, kom till huvudstadsområdet efter skriftskolan med en femtiolapp i handen.

- Jag arbetade som borrare och måste ta sjukpension i femtioårsåldern efter att ha låtit operera både knän och axlar. Vi fick tre flickor, Asta och jag, berättar han - och vi var gifta 33 år, 1 månad och 23 dagar.

Sorgen efter hustruns död för elva år sedan fick honom att ta till flaskan.

- Alkoholist, det är jag, säger han, och det visste jag nog för länge sedan.

Lasse, alkoholist
Lasse Antintupa fick hjälp med sitt alkoholmissbruk. Lasse, alkoholist lasse

Det är mycket sparsamt möblerat hemma hos Lasse. Mest finns det foton på de åtta barnbarnen - och på frun förstås. Tiden blir stundvis lång, Lasse skulle gärna snickra eller fiska mera men kommer inte riktigt iväg.

- Jag skulle vilja ha mera att göra, säger han. Vi brukade dansa mycket med min fru men nu är jag rädd att gå på dans - ifall jag får back då jag bjuder upp, småler han. Fast jag är ganska bra på att dansa när jag kommer igång, säger han.

Läs också:
THL:s rapport Suomi juo
Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys keväällä 2013 ja niiden muutokset 1993–2013

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes