Hoppa till huvudinnehåll

Attacker i Gaza påverkar busstrafiken i huvudstadsregionen

Veolia
Veolia borde bojkottas, ansåg majoriteten i Helsingforsfullmäktige i maj. Veolia Bild: Yle veolia

Israels anfall mot Gaza under den senaste tiden gör att Helsingforsregionens trafik (HRT) nu i snabb takt försöker utreda om det är möjligt att bojkotta bussbolaget Veolia. Bolaget har verksamhet i de ockuperade områdena och uppges bidra till ockupationen.

Helsingfors stadsfullmäktige krävde i maj att HRT utreder hur man kan påverka Veolias verksamhet och om bolaget kan utestängas från anbudstävlingarna för bussrutter i huvudstadsregionen. Frågan diskuterades med anledning av en motion som Yrjö Hakanen (FKP) hade gjort.

Veolia

  • Veolia Transport Finland är en del av Transdev-koncern som har verksamhet i 21 olika länder över hela världen.
  • Veolias huvudkontor ligger i Paris i Frankrike.
  • Veolia Transportation Israel äger fem procent av CityPass-koncernen som ansvarar för projektet Jerusalem Light Rail Train och 80 procent av Connex Jerusalem som har hand om tågen som trafikerar där.
  • Veolia kör över 100 bussar i huvudstadsregionen på ett tiotal olika rutter. Tidigare körde bolagets bussar också i Tammerfors men Veolia sålde dem till ett annat bolag 2010.
  • Källa: Veolias webbplats, Wikipedia, ICAHD Finlands rapport om Veolias verksamhet i Israel.

- Nu har situationen förvärrats och blivit allvarligare än då fullmäktige diskuterade det här, säger Tarja Kantola (SDP) till Yle Huvudstadsregionen. Hon sitter i HRT:s styrelse och jobbar som utrikesminister Erkki Tuomiojas specialmedarbetare vid Utrikesministeriet.

Betyder det här att åtgärderna borde påskyndas?

- Jo det betyder det. Men om några veckor vet vi mer om vad som är juridiskt möjligt.

Veolia är bland annat delaktigt i byggandet av Jerusalem Light Rail Train, som trafikerar mellan östra och västra Jerusalem. Israel har ockuperat östra Jerusalem och det här tåget möjliggör att hundratusen personer kan röra sig mellan Israel och den ockuperade delen. FN har fördömt projektet. Dessutom upprätthåller Veolia en avstjälpningsplats på Västbanken, som Israel också har ockuperat. Det här framkommer i en rapport som organisationen ICAHD Finland skrivit. Organisationen motsätter sig Israels ockupation.

Utrikesministeriet granskar Veolia i andra länder

Kantola säger det centrala nu är att utreda Veolias verksamhet i olika länder och hur andra länder har agerat när det gäller det här.

- Vi måste utreda vad det innebär att Veolia har verksamhet i Mellanöstern. Fullmäktige kräver en bojkott, men det är inte lätt. Utrikesministeriet utreder ändå nu vilka åtgärder som har vidtagits mot Veolia i övriga Norden, Frankrike och Tyskland. Ministeriets granskning blir färdig om några veckor, säger Kantola.

Varför är det inte lätt att bojkotta Veolia?

- Det finns inte många inom branschen. Förutom Veolia finns bara Nobina, Helsingfors Busstrafik och några små aktörer. Dessutom måste vi fråga oss om det är samma bolag som har verksamhet i Israel och i Finland. Tyvärr finns heller inga europeiska regler för det här.

Kantola säger att en lösning kan vara att Veolia lämnar Israel.

- Det vore kanske lättare om Veolia säljer sin andel i Israel och inte längre är närvarande där.

Är Veolia samma bolag i Israel och i Finland?

Det var Syksy Räsänen som tillsammans med Anna Rawlings skrev rapporten för ICAHD Finland.

- Veolia deltar i den israeliska ockupationen som strider mot internationell rätt. FN:s råd för mänskliga rättigheter fördömde 2010 bolagets spårvagnsprojekt Jerusalem Light Rail Train, säger Räsänen.

Helsingfors stad utredde i samband med Yrjö Hakanens motion om det är möjligt att utestänga Veolia och konstaterade då att en utestängning bara är möjlig om en person i ledande eller övervakande ställning vid bolaget har dömts till företagsbot, gjort sig skyldig till ett allvarligt fel eller brutit mot lagen. Och enligt staden gäller det här inte för Veolia i huvudstadsregionen. Stadskansliet konstaterade då att det inte är motiverat att utestänga bolaget om ett bolag inom samma koncern gjort sig skyldig till något.

- Veolia i Finland har inget med situationen i Mellanöstern att göra, men HRT följer med utvecklingen hela tiden, kommenterar Pirkko Lento vid HRT.

Syksy Räsänen kallar HRT:s och Helsingfors stads ståndpunkt för "bristfällig beredning".

- Enligt ett EU-direktiv kan ett bolag utestängas från en anbudstävling om det har gjort sig skyldig till ett allvarligt fel. Och Veolia måste ses som en helhet, till exempel står det på finländska Veolias webbplats att bolaget hör till Transdev-koncernen som till hälften ägs av Veolia. Veolia understryker själva att det är fråga om en koncern som har verksamhet i olika länder, inte om olika bolag som samarbetar.

"HRT kan sätta press på Israel"

Enligt Räsänen fungerar bojkotter när det gäller att påverka Israel.

- Attacken mot Gaza är en del i Israels strävan att upprätthålla ockupationen. Bojkotter fungerade i samband med apartheid i Sydafrika och gör det också i samband med apartheid i Israel. Det är fråga om icke-vålds aktioner och det är det bästa vi kan göra för att få ett slut på ockupationen och få fred i Mellanöstern.

HRT kan med andra ord sätta press på Israel?

- Jo. Företag som deltar i ockupationen bör tilldelas sanktioner, säger Räsänen.

Räsänen uppger att Veolia antas ha planer på att dra sig ur spårvagnsprojektet och han anser att det beror på den påtryckning bolaget utsatts för. Enligt ICAHD:s rapport har bland annat London och Stockholm låtit bli att förnya sina avtal med Veolia på grund av bolagets verksamhet i de ockuperade områdena i Mellanöstern.

Mer om konflikten i Mellanöstern:

FN fördömer israeliskt angrepp mot Gazaskola
Minst sjutton dödade på torg i Gaza
”Inga militanta fanns i skolan”
Varje dag dödas tio palestinska barn
Nya anfall i Gaza

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen