Hoppa till huvudinnehåll

Banan till Vasklot under lupp

Bangården på Vasklot
Framtiden för järnvägen ut till Vasklot är osäker. Bangården på Vasklot Bild: YLE prokon

Vasa stad och Trafikverket diskuterade i går framtiden för järnvägen mellan centrum och Vasklot. Den kan hotas av nedläggning eftersom statsrådet har beslutat om inbesparningar.

Trafiken på ifrågavarande sträcka är inte regelbunden. Men stadsdirektör Tomas Häyry är inte orolig för sträckans framtid.

- Vi är en så pass stark exportstad att vi måste hålla igång förbindelserna. Men man måste alltid vara vaken i de här sakerna, säger Häyry.

Enligt Trafikverket är ett alternativ att staten säljer sträckan till Vasa stad. Trafikverket fattar ett beslut tidigast i höst.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten