Hoppa till huvudinnehåll

Finländarna tillbringar fritiden ensamma med datorn

Det kan kännas tungt att berätta om mobbning
Det kan kännas tungt att berätta om mobbning Bild: Yle nätberoende

Finländarna tillbringar en växande andel av sin tid ensamma och i sällskap av datorer, pekdatorer och smarttelefoner. Samtidigt motionerar finländarna mer än befolkningen i många andra europeiska länder.

Det visar den färskaste studien i hur finländarna tillbringar sin vakna tid. I studien ingår finländare över tio år och de siffror som fåtts fram är medeltal.

- Om man tittar på fritiden så har datorerna slagit igenom under de senaste tio åren. Det syns speciellt i hur unga använder sin tid. Det här har man såklart kunnat gissa också, men i tidsanvändningsstudierna mäter man det i minuter, säger Statistikcentralens specialforskare Hannu Pääkkönen till Yle Uutiset.

År 1999-2000 tillbringade finländare kring sex timmar av sin vakna tid ensamma, 2009-2010 hade antalet ökat till sju timmar.

- Tekniken är säkert en delorsak till det här. Både de vuxna och barnen i familjerna har sina egna mobiltelefoner och pekdatorer. Man kanske är hemma samtidigt, men alla drar sig tillbaka och är för sig själva. Det räknas också som att man är ensam, säger Pääkkönen.

Det finns också fler som bor ensamma än det fanns vid millennieskiftet.

Finländarna tillbringar i medeltal 40 minuter av sin fritid med datorer. Ännu för tio år sedan var medeltalet 11 minuter.

Finland föregångare vad gäller hushållsarbetet

Finland har länge varit aktivt då man beaktar tidsanvändning. Den 30.7-1.8 ordnades i Åbo en internationell konferens kring temat med experter från universitet och forskningscenter i hela världen.

Vad gäller speciellt hur arbetstiden fördelas mellan män och kvinnor i hemmet sticker Finland och de övriga nordiska länderna ut i jämförelse med resten av EU.

- I Finland arbetar kvinnor på helt annat sätt än i exempelvis de sydeuropeiska länderna. Hos oss avbryts inte arbetskarriären då barnen blir lite större. Fritiden går också i större grad åt till idrott än i många övriga europeiska länder, säger Iiris Niemi som numera är pensionär men som tidigare studerade tidsanvändningen.

- Hos oss fördelas också hushållsarbetet jämnare än i många europeiska länder. Alla nordiska länder beter sig i den här frågan på eget sätt jämfört med de andra europeiska länderna. Vi ses längre söderut som en sorts förebild för andra länder.

Den första studien i hur finländarna använder sina vakna timmar gjordes för 35 år sedan. Sedan dess har jämställdheten ökat stadigt.

- Man kan ana att det fortsätter på samma sätt också i framtiden, säger Hannu Pääkkönen.