Hoppa till huvudinnehåll

Högre studiepenning men färre stödmånader

Studerande sitter böjd över papper vid ett bord
Studerande sitter böjd över papper vid ett bord Bild: Yle studier

Den 1 augusti trädde studiestödets nya ändringar i kraft. Bland annat får årets nya högskolestuderande lite högre studiepenning men färre stödmånader. Detaljerna kring studiestöd för dubbelexamen är fortsättningsvis oklara.

Högskolestuderande som inleder studierna i höst får kring 30 euro högre studiepenning än äldre studerande. Nya studerandes totala antal stödmånader uppgår dock till 64 månader, medan äldre har rätt till 70 månader.

Om den större studiepenningen är moroten så är studiepoängskravet piskan. Nya bestämmelser kräver nämligen också att en mottagare av studiestöd avlägger minst 20 studiepoäng under hela läsårets gång. Tidigare räckte fem poäng per stödmånad, men nu krävs minst 20 poäng också fastän man bara ansöker om stöd för 1-3 månader under läsårets gång.

Generösare lån med chans till kompensation

Lånegarantibeloppet för statsgaranterade studielån är nu 100 euro högre, så en högskolestuderande kan lyfta 400 euro per månad och en studerande utomlands 700 euro.

För dem som inleder sina studier i höst kan en snabb takt betala av deras studielån. Folkpensionsanstalten erbjuder sig att kompensera en andel av studielånet om man avlägger sin lägre högskoleexamen högst en termin och högre högskoleexamen högst ett läsår efter målsättningstiden. Kompensationen omfattar 40 procent på delen som överstiger 2500 euro.

Allt inte spikat ännu för examensbyte

I april kungjorde regeringen att studiestöd inte skulle beviljas för avläggande av en andra högskoleexamen av samma nivå, till exempel en andra kandidatexamen från och med 1 augusti 2015.

Enligt Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman på Undervisnings- och kulturministeriet, skulle ändå överloppsstödmånader kunna användas till annat än examensstudier, som exempelvis fortbildning eller specialiseringsutbildning. Dessutom får en studerande studiestöd för sin dubbelexamen om en studierätt säkras före den nya lagen träder i kraft, vilket borde ske 2015.

Hiltunen påpekar att ärendet ännu är under beredning på ministeriet och ingår i behandlingen av statsbudgeten.

Regeringen ger sitt budgetförslag till riksdagen i september och riksdagens behandling tar vanligtvis ungefär tre månader.

Mer om ändringarna på Fpa:s hemsida.

Erik Ståhl