Hoppa till huvudinnehåll

Lojo vill vara mera flerspråkigt

Skärmdump av visitlohja.fi.
Om du väljer tyska på Lojo stads hemsidor skickas du automatiskt till turistsidan Visitlohja. Skärmdump av visitlohja.fi. Bild: Lojo stad visit lohja

Lojo vill i framtiden ha information om staden på flera språk på sin webbplats. Det här skulle kunna locka personer med främmande modersmål att flytta till Lojo.

Idag saknas information om staden och dess service på främmande språk. Stadsdirektören Simo Juva konstaterar också att trots att Lojo frivilligt är en tvåspråkig stad så är bara en liten del av webbplatsen på svenska.

De engelska och tyska språkversionerna skickar webbesökaren vidare till turistsidan Visit Lohja.

Tanken är att kunna erbjuda information på webben i alla fall på engelska, tyska och ryska.

Tyska, ryska och engelska

Stadsstyrelsen i Lojo beslöt på måndagen (4.8) att olika språkversioner tas med i planeringen när staden nästa gång förnyar sin webbplats och att pengar reserveras för ändamålet. Styrelsen föreslår för fullmäktige att motionen nu är slutbehandlad.

Annmarie Kuurto från de Gröna står bakom motionen om att utveckla stadens webbplats.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland