Hoppa till huvudinnehåll

Hopp om vinteröppen butik i Barösund

Barösunds butiken
Många satsade egna pengar och alla räknade med att butiken hade förutsättningar att på sikt hålla öppet året runt. Barösunds butiken Bild: Yle/Monica Slotte barösundsbutiken


I maj beslöt Varuboden-Osla att butiken i fortsättningen är öppen bara under sommarmånaderna.
Men nu arbetar Novago Företagsutveckling på att någon annan kunde ta över och hålla öppet året om.

SFP-politikern Erik Holmberg är ordförande för Barösunds byaråd, som på sitt möte i går (5.8) beslöt att sända ett brev till Varuboden-Osla.

- Vi anhåller om att de omprövar sitt beslut och har butiken öppen ända tills en ny verksamhetsform kan ta över den.

Nu hoppas byarådet på att Novago Företagsutveckling ska kunna hjälpa till. Novago har redan anlitats av byarådet, berättar Holmberg.

- Det ser ut som att endera ett nytt andelslag eller en privatföretagare skulle kunna ta över och driva den här verksamheten.

Allt det här är under arbete, säger Holmberg.

För fyra år sedan bildade fritids- och fast bosatta Barösundsbor tillsammans med Varuboden ett fastighetsbolag som sedan byggde ett nytt hus för butiken.
Många satsade egna pengar och alla räknade med att butiken hade förutsättningar att på sikt hålla öppet året runt.

Läs också:

Barösundsborna kämpar ännu för butiken

Läs också