Hoppa till huvudinnehåll

Rinne: Budgetförslaget stöder tillväxt på hemmaplan

Det centrala i budgetförslaget för nästa år är satsningar på ekonomisk tillväxt på hemmamarknaden, säger finansminister Antti Rinne (SDP). Rinne presenterade på onsdagen i stora drag Finansministeriets budgetförslag för år 2015.

Förslaget innehåller tilläggsåtgärder som ska stöda tillväxt, sysselsättning och köpkraft samtidigt som det verkställer de tidigare sparbesluten. Anslagen föreslås uppgå till 53,4 miljoner euro.

Rinne skymtar inget stort uppsving på den finländska marknaden. Köpkraften och efterfrågan är fortfarande svag.

- Arbetslösheten är på uppgång hur man än mäter. Det finns lediga jobb men de som är utan arbete hittar inte jobbtillfällena, sade Rinne.

Finansministeriet och Arbets- och näringsministeriet ska före budgetmanglingen försöka hitta en lösning på hur arbetsgivarna och de arbetssökande ska hitta varandra bättre än vad de gör i dagsläget.

Vill förbättra köpkraften

Rinne sade också att budgetförslaget innehåller skatteåtgärder som ska stöda den inhemska efterfrågan. Bland annat ska skatten på förvärvsinkomsten inflationsjusteras i de tre lägsta inkomstklasserna. Dessutom ska ett barnavdrag för låg- och medelinkomsttagare tas i bruk.

Pensionärernas köpkraft vill Rinne förbättra genom en höjning av pensionsinkomstavdraget för låg- och medelinkomstpensionärer. Pensionärer med de lägsta inkomsterna ska understödas med en nivåhöjning av garantipensionerna med 10 euro i månaden.

Vid regeringsförhandlingarna i juni beslutade man att utvidga Finnveras möjligheter att finansiera små och medelstora företags tillväxt och internationalisering.

88 miljoner på infrastruktur

Budgetförslaget innehåller stora tilläggssatsningar på trafikinfrastrukturen. Tilläggssatsningarnas anslagsverkan är 88 miljoner euro år 2015. Med de pengarna ska det bland annat göras förbättringar på riksväg 8 mellan Mietois och Nousis, samt på omfartsvägen vid Seinäjoki och riksväg 3 i Laihela.

Staten understöder dessutom infrastrukturprojekt av miljardklass i Helsingforsregionen, det vill säga Centrumslingan och fortsättningen av västra metrolinjen.

I enlighet med regeringsprogrammet ska staten också satsa stort på bostadsbyggandet, och användningen av bostadsfonden ska effektiviseras.

Regeringen kommer att behandla budgeten vid budgetmanglingen den 27-28 augusti.

Läs också: Rinne får hård kritik av Haglund och Satonen
Rinne: Inga ytterligare nedskärningar

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes