Hoppa till huvudinnehåll

Pyttesmå mjölkgårdar i Finland

Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist broända

Närmare hälften av alla mjölkgårdar i Finland har färre än 20 kor. Av totalt 9600 gårdar är det bara fyra som har fler än 300 mjölkkor.

Mjölkbonden Mats Broända i Kronoby är delägare i en av de stora, Åsbro Mjölk. Enligt honom är de finländska gårdarna fortfarande så små att de bara kan kallas familjejordbruk.

- De grundar sig på familjens arbetsinsats. Precis varenda mjölkbonde i landet drar på sig sin halare så gott som varje morgon, säger Broända.

Inga kineser kommer

Åsbro Mjölk i Kronoby har 316 mjölkkor. Det betyder att gården är unik. Enligt statistik från jord- och skogsbruksministeriet (maj 2013) finns det 20 gårdar i hela landet som har mer än 200 kor. Bara fyra har mer än 300 mjölkkor.

- Det byggs visserligen, det kan vara fem nästa år och sex året efter, säger Broända. Men den gruppen har ingen större betydelse helheten.

I till exempel Sverige och Danmark är jordbruken i medeltal tre-fyra gånger större än här.

Är det bra eller dåligt att gårdarna är så små?
- Jag tar inte ställning till det, men det är så här det är. Vill man se något positivt med det så kineser och andra som kommer till Europa och köper jordbruk har nog inget intresse av att komma hit.

Känsla för jorden

FN har utlyst 2014 till familjejordbrukets år. Böndernas husdjursombudsman i Bryssel, Jonas Laxåback, talar också varmt för de mindre jordbruken.

- En familj har kanske drivit gården i flera generationer, de har en koppling till jorden, man har kunskap och känner sin mark, säger Laxåback.

Laxåback tror att vi går mot mer storskalighet. Men samtidigt ser han ljust på framtiden för de små österbottniska och finländska jordbruken.

- I grunden krävs att familjen finns i bakgrunden, oberoende av hur stort företaget blir. Familjejordbruket är grundstenen i Österbotten, och i Finlands och EU:s jordbrukspolitik.

Mats Broända säger att den som vill ha bra skördar och bra djur måste göra ett bra jobb. Det har han också sett ute i Europa på de riktigt stora gårdarna. Men de små har också fördelar tycker han.

- Man har ju känsla för vad man gör, hur det går och så reagerar man på saker som är fel.

Läs också:
Mjölkkvoterna försvinner 2014

Läs också