Hoppa till huvudinnehåll

Klagomål om barnskydd och utkomststöd

I hallen i Villa Familia
Arkivbild. I hallen i Villa Familia Bild: YLE/ Tiina Grönroos barnhem

Socialombudsmannen i Vasaregionen fick under fjolåret ta emot totalt 139 anmälningar om vården. Mer än 100 av dem gällde utkomststödet och barnskyddet.

Socialombudsmannen betonar att det fortfarande är brist på behöriga socialarbetare. Det innebär att arbetstagarna inte alltid har tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att sköta svåra klientfall. Att arbetstagarna hela tiden byts ut gör det också svårt att jobba långsiktigt.

En lösning kunde enligt socialombudsmannen vara att kommunerna satsar extra på personalresurser, så att de anställda skulle ha mer tid att sätta sig in i klienternas livssituation.

Vasa får kritik

Enligt socialombudsmannen är läget som helhet ändå bra i Vasaregionen. Bland annat tar allt färre kontakt i fråga om osakligt bemötande. Också antalet kontakter i fråga om utkomststöd har minskat. Antalet invånare i regionen är 145 000 och antalet anmälningar är 139 för år 2013.

Samtidigt får Vasa kritik för att staden har sparat på möjligheten till utbildning för de anställda inom socialvården. Socialombudsmannen uttrycker också oro över orken hos de anställda.

- Ett adekvat antal anställda är en absolut förutsättning för att lagar, anvisningar och behandlingstider kan iakttas, skriver socialombudsmannen i sin årsrapport.

Socialombudsmannens kontor i Vasa tar också emot klagomål från Korsholm, Kurikka, Närpes, Laihela, Kristinestad, Vörå, Malax, Storkyro, Korsnäs och Kaskö. Invånarantalet i hela serviceområdet är knappt 145 000.

Ett par ärenden under fjolåret gällde barndagvården. Ett par gånger klagade någon också på missbrukarvården och vården av utvecklingsstörda. Totalt gällde 81 anmälningar utkomststöd, 22 gällde barnskyddet. En del av anmälningarna handlar inte om klagomål, utan klassas närmast som förfrågningar.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten