Hoppa till huvudinnehåll

Rudus vill bygga lagerplan i Joddböle

rudus stenkross
Rudus behöver en upplagringsplats i Joddböle rudus stenkross Bild: Yle/Veronica Montén joddböle

Stenkrossföretaget Rudus vill bygga en ny upplagringsplats i anslutning till stenbrottet i Joddböle i Ingå.

Företaget har ansökt om åtgärdstillstånd för att få avjämna ett område på 1,6 hektar. Rudus vill tillfälligt upplagra stenmaterial på området.

Ytan på området ska ligga i nivå med Strandvägen, och Utfyllnaden kommer enligt ansökan att på vissa ställen uppgå till sex meter.

Men miljö- och byggnadsnämnden i Ingå gav igår (12.8) inget tillstånd till Rudus. Ärendet remitterades. Nämnden vill vänta på Närings-, trafik- och miljöcentralens utlåtande angående en vägförbindelse till området.