Hoppa till huvudinnehåll

Hjärtstationen ångar på även om kirurgin inte gör det

Sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga och hjärtstationens avdelningssköterska Gunilla Carlson.
Sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga och hjärtstationens avdelningssköterska Gunilla Carlson. Sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga och hjärtstationens avdelningssköterska Gunilla Carlson. Bild: Yle/Joni Kyheröinen hjärtkirurgi

Ligg inte hemma och våndas med bröstsmärtor, sök vård! Det uppmanar Gunilla Carlson på hjärtstationen på Vasa centralsjukhus. Hjärtstationen har tagit emot patienter dygnet runt under sommaren även om hjärtkirurgin haft uppehåll.

Alla hjärtpatienter kommer först till hjärtstationen där man utreder vårdbehovet, räcker det till exempel med en ballongutvidgning eller behövs en operation.

- Vi gör en röntgen och sen besluter vi om det blir konservativvård, vilket betyder att man behandlar med medicin och följer upp läget. Andra alternativet är ballongutvidgning och tredje är bypass-operation, säger avdelningssköterska Gunilla Carlson.

Har den varma sommaren märkts av på hjärtstationen?

- Hjärtpatienterna har säkert haft det tyngre men att de skulle ha fått hjärtinfarkter på grund av värmen kan man inte medicinskt bevisa. Men vi noterade med överläkaren att det var väldigt lugnt på den akuta fronten i förra veckan som var sval.

Vänta inte för länge

Gunilla Carlson vill påminna folk i nejden att hjärtstationen har jour dygnet runt. Folk har en tendens att vänta för länge före man söker vård.

- Får man bröstsmärtor i kombination med kraftig andnöd så ska man ringa 112. Ligg inte hemma och vänta, säger Carlson.

Patienterna till Tammerfors och Åbo

Under sommaren när hjärtkirurgin på centralsjukhuset hållit stängt har de patienter som behövt operation skickats främst till universitetssjukhuset iTammerfors, fyra har åkt dit och en till Åbo. Patienten som skickades till Åbo har rötterna där.

- Kardiologerna har tillstånd att skicka till alla sjukhus som tar emot. Men vi har ett gammalt förhållande med Tammerfors eftersom vi förr hörde till deras specialupptagningsområde. säger sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga.

Det har varit stor belastning på jourbelastning på personalen i sommar berättar Gunilla Carlson.

- Men sommaren har gått bra. Inga dramatiska händelser, säger Carlson.

Under jourtid, utanför kontorstid alltså, har man under sommaren haft ungefär sex patienter per vecka. Av dessa har inte en enda behövts sändas på operation.

150 operationer per år

Men av alla patienter som hjärtstationen haft i sommar har alltså fem patienter skickats på akut operation.

Man har också skickat tjugo remisser där man har bedömt att en operation behövs. En del av dessa patienter har ännu inte blivit opererade.

De här operationerna är alltså såna som vanligen görs i Vasa när hjärtkirurgin är öppen.

Göran Honga säger att hjärtkirurgin på Vasa centralsjukhus utför kring 150 operationer per år. Det blir mellan 10 och 15 operationer per månad.

- De månader som vi har stängt skickas patienterna någon annanstans eller så skjuts operationerna upp, vilket man kan göra i många fall, säger Honga.

Det brukar talas om att 10 procent av hjärtpatienterna behöver opereras. Är det en korrekt siffra?

- Nu ska vi komma ihåg att det här inte är en exakt vetenskap. Alla patienter kommer först till hjärtstationen. Sen finns det internationella rekommendationer för vem som ska opereras. Det här är en gräns dragen i vatten. Här i Vasa har vi opererat ganska mycket för vi har haft bra kirurger. Men för att svara på din fråga så kanske den mängd vi opererar ligger lite under 10 procent för tillfället, säger Honga.

Den stora frågan nu är när hjärtkirurgin på centralsjukhuset öppnar igen.

Vad tror Göran Honga, får operationerna i Vasa en fortsättning?

- Det finns en folkvilja och en politisk vilja att fortsätta. Man är också villiga att satsa pengar på det. På det sättet är läget tryggt en tid framåt.

Problemen är som bekant avsaknaden av en ansvarig läkare och inhyrda eller egna kirurger. Arbetsgruppen som jobbar på att hitta en lösning för hjärtkirurgin har möte i dag, måndag. De får besök av Ulf Näslund från universitetssjukhuset i Umeå.

Hur sannolikt är ett samarbete med Umeå gällande hjärtkirurgin?

- Det vet vi inte. Det är ett bra sjukhus som ligger ganska nära. Men där finns vissa logistiska problem. Arbetsgruppen har till uppgift att utreda alla alternativ, också Umeå, säger Honga.

Vilken lösning ser du som den mest sannolika?

- Det är svårt att prata om sannolikheter. Den nya social- och hälsovårdslagen ges till kommunerna i dag och de ska ge sina utlåtanden. Som det verkar i dagsläget kommer ingen att betala för eller köpa hjärtkirurgi av oss från och med den 1 januari 2017. Då är frågan vad som händer mellan det och nu.

Det ser alltså dåligt ut för hjärtkirurgin i Vasa från och med 2017?

- Som det ser ut idag vill ingen betala för den och beslutanderätten är inte längre i våra egna händer från och med det datumet, säger Honga.

Den senaste tiden har arbetsgruppen förhandlat både med Kari Kuttila från Åbo universitetssjukhus och Kalervo Werkkala från Helsingfors universitetssjukhus. De är potentiella kandidater till rollen som ansvarig läkare för hjärtkirurgin men än så länge har man inte nått samförstånd.

Men en ansvarig läkare är inte tillräckligt. Utöver det behövs kirurger, inhyrda eller egna. Honga skjuter ner tankarna på egna kirurger.

- Det finns inte en chans att hitta egna kirurger som skulle jobba här permanent. Vi blir tvungna att köpa tjänsterna. Men konsulter finns nog att tillgå här i landet, säger Honga.

Avtalet med läkarna från Satucon i Kuopio gick ut den 30 juni och de lämnade inte in någon ny offert under den offertrunda som ordnades tidigare i år.

Läs också: Det kan dröja länge innan operationerna återupptas