Hoppa till huvudinnehåll

Läromedel utvecklas långsammare än samhället

Klassrum.
Klassrum. Bild: Lehtikuva lärarem elever

Både elever och forskare har uttryckt missnöje med den bild av Afrika som målas upp i skolorna, bland annat har läromedlen kritiserats för att vara föråldrade. Marianne Peltomaa vid förlaget Schildts & Söderströms, som ger ut finlandssvenska läromedel, berättar att problemen delvis beror på att skolböckerna utvecklas långsammare än resten av samhället.

På måndagen rapporterade vi om elever och forskare som upplever att skolan förmedlar en negativ bild av Afrika, och då riktade bland annat forskaren Pia Mikander vid Helsingfors universitet kritik mot de om skolböcker som behandlar Afrika.

Vid Schildts & Söderströms berättar läromedelsredaktör Marianne Peltomaa att det är helt naturligt att skolböckerna speglar en lite äldre bild av samhället.

– Allmänt taget så är den grundläggande utbildningen lite efter resten av samhället och långa steg efter den vetenskapliga utvecklingen. Läromedelsproduktionen följer ytterligare några steg efter.

Peltomaa berättar att läromedel alltid köps in för att användas så länge som möjligt, men att de föråldras i samma takt som samhället förändras. Som exempel ger hon utvecklingen mot ett mer mångkulturellt samhälle.

– Jag har jobbat nästan 30 år i branschen och skulle inte själv i dagens läge godkänna till exempel en del bildtexter som jag godkände i läromedel på 1980-talet, säger Peltomaa.

Peltomaa säger att det är viktigt att lärare och läromedelsförfattare hela tiden fortbildas så att också böckerna kan bli bättre.

Nya läromedel landar inte i skolorna över en natt, utan det kan ta några år från att en författare börjar jobba på en ny bok tills den kan användas i undervisningen. Därför påminner Peltomaa också om att vem som helst kan kontakta förlaget om det upptäcks sakfel eller dåliga formuleringar i läromedlen.

– Då lärare fortbildas så fortbildas också läromedelsförfattarna. Men det är klart att lärarna är under stor press, säger Peltomaa.

Hela samhällets problem

En av de läromedelsförfattare som Peltomaa talar om är Sture Lindholm, lärare i historia och samhällslära vid Ekenäs gymnasium. Han tycker ändå inte att all skuld med vår problematiska Afrikabild kan läggas på skolorna.

– Skolorna och läroböckerna är inte ett lika stort problem som den allmänna negativa bilden av Afrika som förmedlas starkt via medier i vårt samhälle. Den syn på Afrika vi har i Europa i dag grundar sig egentligen på imperialismen.

Lindholm har själv skrivit flera historieböcker för gymnasieundervisningen. Bland annat är han författare till boken Orient, en fördjupning i islamsk kultur, religion och historia.

– Jag bläddrade just igenom en del av de böcker vi använder, och som läromedelsförfattare kännner jag mig inte träffad av den här kritiken. Det är klart att en del av våra läroböcker har sina rötter i böcker som skrevs för över 30 år sedan, och där kan jag tänka mig att det finns med sådana saker som inte borde finnas där, säger Lindholm.

Läs också:
Skolan ger en negativ bild av Afrika