Hoppa till huvudinnehåll

Skit bland soporna på Kimitoön

Avfallstransportör Glenn Sundberg i färd med att tömma avfallskärl i Dalsbruk.
Toalettavfall hör inte hemma i blandavfallskärl! Avfallstransportör Glenn Sundberg i färd med att tömma avfallskärl i Dalsbruk. Bild: Yle/Monica Forssell glenn sundberg

Problemet med toalettavfall i blandavfallskärl på Kimitoön fortsätter.

Så sent som förra veckan råkade avfallstransportör Glenn Sundberg igen ut för att någon slängt toalettavfall i ett sopkärl i Dragsfjärd.

Toalettavfall medför en stor hälsorisk för avfallstransportören och dem som utför servicearbeten på insamlingspunkterna. Avföring på fel plats förorsakar också luktolägenheter. Har man i avfallskärlet tömt avfall från en kemisk toalett som innehåller farliga kemikalier finns det också risk för att kemikalierna rinner ner i marken och grundvattnet.

Återkommande problem

Det var Rouskis som slog larm om toalettavfall i blandavfallskärl på Kimitoön tidigare i somras. Glenn Sundberg berättar att han fortsättningsvis så gott som varje vecka stöter på toalettavfall i blandavfallskärl. De aktuella avfallskärlen har i de flesta fallen varit belägna i hamnar på ön och han misstänker att avfallet härstammar från stugor, båtar, husbilar eller husvagnar.

Avfallet har varit packat i plastpåsar som spruckit då sopbilen pressat ihop påsarna. I samband med att soporna pressas ihop i bilen kan det stritta ut vätska från påsarna och i värsta fall kan avfallstransportören få en dusch av avföring över sig.

Glest med tömningsbrunnar

Enligt Rouskis anvisningar ska båtarnas toalettavfall tömmas med hjälp av sugtömningsapparater. Avfall från utedass ska komposteras och husbilars och husvagnars kemiska toaletter ska tömmas i tömningsbrunnar.

På Kimitoön är det bara Vestlax Camping som har en tömningsbrunn. Gästhamnarnas sugtömningsapparater kan i princip också utnyttjas av resefordon men det kräver att apparaterna är belägna så att också bilar når dem eller att bilen är försedd med en portabel toalett som går att tömmas med hjälp av sugtömning. På Kimitoön är sugtömningsstationerna i gästhamnarna i Rosala och Västanfjärd belägna så att resefordon kan utnyttja dem.

Dassavfall på fel plats i Kimitoön

Läs också