Hoppa till huvudinnehåll

Till minne av Dövstumskolan i Pedersöre-Jakobstad

Birgitta Wallvik och Ulla Peltola
Birgitta Wallvik och Ulla Peltola Birgitta Wallvik och Ulla Peltola Bild: Yle/Kjell Vikman wallvik

Mellan åren 1861 och 1932 verkade i Pedersöre-Jakobstad en skola för döva barn. Denna vecka avtäcks en minnesplatta över Dövstumskolan.

Skolan var den ena av två svenskspråkiga dövskolor i Finland. Den andra, i Borgå, varkade mellan åren 1846 och 1991.

Ulla Peltola är sekreterare i föreningen Jakobstadsnejdens Döva rf. Hennes son blev vid dryga ett års ålder helt döv som följd av en hjärnhinneinflammation.

Ulla berättar att det redan tidigare varit aktuellt varit aktuellt att hedra skolan med ett minnesmärke. Den gången föll det på tekniska skäl.

- Den platta i rostfritt stål som tidigare ordföranden Alf Bjong hade ordnat fram från sin arbetsplats, den gick det inte med den tidens teknik att få in någon läslig text i, säger hon.

I fjol då föreningen fyllde 90 år väcktes planerna än en gång till liv och nu ska det ske. Minnesplattan avtäcks onsdagen den 20.8 klockan 10. Platsen är Rosenlunds prästgård i Jakobstad.

- Skolan startades ju av Henrik Heikel, kyrkoherden i Pedersöre, på just den platsen, för att sen år 1887 flytta in till Jakobstad, säger Birgitta Wallvik.

Kyrkoherdens dotter, Anna Heikel, var föreståndare för skolan i 38 år. Det är hennes fotografi som pryder minnesplattan.

Birgitta Wallviks bägge föräldrar är döva. Hennes pappa gick åren 1910-1916 i skolan i Jakobstad.

- Genom åren gick allt som allt 373 elever i skolan, som tyvärr stängdes år 1932, säger Birgitta.

Minnesplattan över dövstumskolan i Pedersöre-Jakobstad kommer att se ut så här
Så här kommer minnesplattan att se ut Minnesplattan över dövstumskolan i Pedersöre-Jakobstad kommer att se ut så här anna heikel

Läs också