Hoppa till huvudinnehåll

Frakten via Vasa hamn minskade

Vasa hamn
Vasa hamn Vasa hamn Bild: Yle/Roy Fogde lossning

Frakten som går via hamnen i Vasa har minskat under årets första halva. I slutet på juli var importen knappt 120 000 ton mindre jämfört med samma tid förra året.

Största delen av minskningen beror på avbrottet i importen av stenkol. Importen avbröts under sommaren när hamnens lossningsmaskineri renoverades.

- Importen och exporten varierar under året, en närmare analys av läget kan göras först i slutet av året, säger hamndirektör Teijo Seppelin.

Seppelin säger att siffrorna inte ger någon anledning till oro.

Han lyfter fram importen av komponenter till vindkraftverk som förväntas öka under den återstående delen av året.

Sett till all godstrafik har importen via hamnen i Vasa minskat med tretton procent och exporten med tre.

Men passagerartrafiken har ökat med fyra procent. I slutet av juli hade man haft 102 075 passagerare.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten