Hoppa till huvudinnehåll

Forskning: För lite D-vitamin kan fördubbla demensrisk

D-vitamintabletter.
D-vitamintabletter. Bild: Yle/Jessica Edén D-vitamin,webbdoktorn

Äldre människor med låg D-vitaminnivå kan utveckla demens lättare än människor med högre D-vitaminnivå, visar en brittisk studie.

Om resultatet är tillförlitligt kan det innebära att risken för demens är fördubblad vid D-vitaminbrist.

I undersökningen följde man med 1 700 friska 65-åringar i sex års tid. Under den tiden konstaterades 170 falla av demens.

Resultatet visade att det var betydligt sannolikare att demens utvecklades hos personer vars D-vitaminhalt underskred 25 nmol/l än hos personer som hade minst 50 nmol/l.

Sambandet noterades också då man studerade fall av Alzheimers sjukdom.

Allvarlig D-vitaminbrist innebär att D-vitaminhalten ligger under 25 nmol/l. En så låg halt riskerar leda till vissa sjukdomar.

Å andra sidan kan en låg D-vitaminhalt tyda på sjukdom. Det är därför det är svårt att entydigt säga att demens skulle vara en följd av D-vitaminbrist eftersom det också är möjligt att D-vitaminnivån sjunker i takt med att en sjukdom utvecklas.

Kosten och solljuset har också effekt

Människans D-vitaminbehov tillgodoses till en viss del via solens UV-strålning.

D-vitamin förekommer i grönsaker, spannmål, fisk (främst fet fisk), kött och lever.

D-vitaminbrist kan leda till uppmjukning av benvävnaden och kan – framför allt hos äldre människor – leda till frakturer.
För små barn rekommenderas D-vitamin för utveckling av skelettet.

Källor:
Neurology 2014-08-22
Duodecim

Läs också:
"Rekommendation för D-vitamin orsakar diabetes"

Läs också