Hoppa till huvudinnehåll

Korsholm tar strid med NTM-centralen

Planskiss över en del av Fågelbergets industriområde i Korsholm. Flygekorrens olika habitat har beaktats och en korridor mellan dem gjorts upp.
Planskiss över en del av Fågelbergets industriområde i Korsholm. Flygekorrens olika habitat har beaktats och en korridor mellan dem gjorts upp. Planskiss över en del av Fågelbergets industriområde i Korsholm. Flygekorrens olika habitat har beaktats och en korridor mellan dem gjorts upp. Bild: Yle/Moa Mattfolk planeringsprocess

Ett missnöje med Närings- trafik och miljöcentralen gror vid Korsholms kommun. Enligt kommunen agerar myndigheten inte i enlighet med god förvaltningssed i planeringsärenden.

- Vi har sett det förr och nu ser vi det igen då det gäller vår planläggning av Fågelbergets industriområde, säger styrelseordförande Michael Luther.

Michael Luther är ordförande i Korsholms kommunstyrelse.
Michael Luther Michael Luther är ordförande i Korsholms kommunstyrelse. Bild: Yle/Moa Mattfolk michael luther

I juni godkände fullmäktige i Korsholm planeringen av industriområdet och då trodde man att allt var klappat och klart. Under planeringsprocessens gång hade man noggrant följt de direktiv som kommit från NTM-centralen. En månad efter fullmäktigebeslutet lämnade myndigheten dock överraskande in ett rättelseyrkande.

- Det finns flygekorre på platsen och kommunen har tagit den hänsyn som krävs för detta, vi har också ritat in en förbindelsekorridor i området så att ekorren kan flyga mellan sina olika områden, allt enligt NTM- centralens anvisningar, men nu stoppar de vår plan i alla fall, säger Michael Luther.

Enligt Michael Luther har myndighetens agerande väckt stort missnöje inom kommunen.

- De har inte ens rätt uppgifter i sin uppmaning till oss utan skriver att korridoren troligtvis är kalhuggen och bara 15 meter bred, men korridoren är 20 meter bred och där växer rikligt med ungskog, det hade de fått veta om de bemödat sig att kontrollera saken på plats, säger Luther.

Kommunens eget ansvar

Vid Närings- trafik- och miljöcentralen har arkitekt Eva Sund- Knuuttila hand om ärendet. Enligt henne har centralen varit tydlig med att kommunicera att man kommer att prioritera frågan om flygekorrens livsmiljö när det gäller planläggningen av industriområdet.

- Vi har besökt området för att se efter själva hur där ser ut och det spelar knappast någon roll om flygekorrarnas förbindelsekorridor är 15 eller 20 meter, det räcker helt enkelt inte till när det direkt intill finns stora byggnader, säger Sund- Knuuttila.

Eva Sund- Knuuttila påpekar även att NTM- centralen rent juridiskt inte kan komma med en rättelseuppmaning förrän i det skedet när detaljplanen är godkänd av kommunfullmäktige.

- Men vi har ju haft flera möten under planläggningens gång och det är under de mötena som kommunen har chans att ställa frågor så att planeringen blir korrekt, säger Sund- Knuuttila.

Enligt henne kan NTM- centralen, som har åtskilliga planläggningsärenden från ett 40-tal kommuner på sitt bord, inte hålla reda på den enskilda kommunens tidtabell för beslutsfattande.

- Om något är oklart så är det på kommunens eget ansvar att be om ett extra möte med oss före man för saken till fullmäktige, det initiativet kan vi helt enkelt inte ta, säger Sund- Knuuttila.

Men Michael Luther vidhåller att NTM- centralens agerande kan fördröja den kommunala processen åtskilligt, i värsta fall med flera år.

- Självklart blir det också dyrare och så grämer det oss att vi inte kan dela ut de tomter som vi planerat till de företag som är intresserade, säger Luther.

Styrelseordförande Luther påpekar att det är NTM- centralens lagenliga rätt och möjlighet att agera så som den nu gjort.

- Men det kan knappast ses som god förvaltning att använda varje lagparagraf till att göra planeringen besvärlig, säger Luther.

Vänder sig till ministeriet

Vid Korsholms kommun säger man att Fågelbergets industriområde inte är enda gången som man inte får den hjälp man önskar av Närings- trafik- och miljöcentralen. Korsholm kommer den här gången att kalla de ansvariga tjänstemännen till kommunen på besök för att diskutera hur samarbetet kunde löpa smidigare.

- Vi kommer också att vända oss till miljöministeriet för att få deras synpunkt på saken. Vi anser att den här problematiken återkommer gång på gång och vill veta om det inte snarare är så att de statliga myndigheterna ska finnas till för att hjälpa och stöda oss i planeringsskedet än att bromsa upp utvecklingen, säger Luther.

Han menar att NTM- centralens hantering av Fågelbergets industriområde är ett exempel som belyser hur det är ställt med samhällsutvecklingen i Finland överlag.

- Det här är definitivt en delförklaring till att vi tappar konkurrenskraft, vi har gjort det så byråkratiskt att det blir svårt för företagen att fungera här, säger Luther.

Vid NTM- centralen säger arkitekt Eva Sund- Knuuttila att även hon ser ett mönster i kommunikationen mellan myndigheten och kommunerna.

- Javisst händer det man surnar till i kommunerna då vi kommer med en rättelseuppmaning, men det är ofta fråga om att kommunen har misstolkat oss eller förbisett något som vi anser är viktigt, därför tror jag att det många gånger skulle löna sig att be oss om det där extra mötet, säger Sund- Knuuttila.