Hoppa till huvudinnehåll

Raseborgs missbrukaravdelning krymper

Ingången till Raseborgs avvänjningsklinik i Ekenäs.
Ingången till Raseborgs avvänjningsklinik i Ekenäs. Bild: Yle/Malin Valtonen katkon

Antalet platser på avvänjningsenheten för missbrukare i Raseborg borde minskas med fyra stycken, det vill säga från tolv till åtta. Samtidigt skulle också två handledarvakanser dras in.

Orsaken är att kommunerna inte har behov för alla tolv platser på avdelningen. År 2013 var i medeltal åtta platser i användning och under den första halvan av det här året har bara 6,5 platser i genomsnitt varit fyllda. Platsbehovet var störst i januari, då åtta platser på avdelningen i medeltal användes. Under år 2014 är det främst raseborgare (61 %) och Hangöbor (35 %) som har varit på avdelningen.

Tre av de åtta handledare som har jobbat på avdelningen har sagt upp sig och slutat från och med första augusti.

Enligt Raseborgs grundtrygghetsdirektör använder Raseborg, Ingå och Hangö avdelningen såpass lite, att platsantalet nu kunde minskas med fyra stycken och att personalstyrkan minskas med två handledare från och med den första september.

Platsminskningen borde inte påverka stadens intäkter eftersom antalet vårddygn inte påverkas, då beläggningen i vilket fall som helst har varit såpass låg. Inbesparingen av personalkostnader beräknas uppgå till 16 000 euro.

Grundtrygghetsnämnden ska ta ställning till förslaget på sitt möte på torsdag (28.8).

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland