Hoppa till huvudinnehåll

"Försvarsfördrag stärker både Sverige och Finland"

Soldat i krigsövning
De militära samarbetsavtal som är i kraft mellan Sverige och Finland binder inte länderna till att bistå varandra om en kris skulle uppstå. Soldat i krigsövning Bild: YLE/Maria Helsing Nylands brigad,hästö-busö

En debattartikel i tidningen Dagens Nyheter föreslår att Finland och Sverige ökar sitt militära samarbete och ingår ett försvarsfördrag. Då Finland snart inleder en bred säkerhetspolitisk utredning kommer den här typens lösningar att diskuteras berättar Thomas Blomqvist, SFP:s ledamot i riksdagens försvarsutskott.

Debattartikeln publicerades av den svenska tidningen Dagens Nyheter på söndagen och tar starkt ställning för att Finland och Sverige inleder ett nära samarbete militärt. Enligt Thomas Blomqvist skulle både Finland och Sverige tjäna på att dela sina resurser i fall av krig eller andra katastrofer.

– I stora drag delar jag skribenternas syn. Jag tycker att Finland och Sverige på allvar borde överväga ett ännu mer långtgående samarbete än man har idag.

Thomas Blomqvist hemma i Raseborg.
Thomas Blomqvist representerar Svenska Folkpartiet i riksdagens försvarsutskott. Thomas Blomqvist hemma i Raseborg. försvarsutskottet

Samarbetet mellan försvarsmakterna i Sverige och Finland har i år blivit ännu tätare på initiativ av försvarsministrarna Carl Haglund och Karin Enström. Blomqvist är nöjd med det ökade samarbetet, men poängterar att det inte ger några säkerhetsgarantier vid en eventuell kris.

– Ett försvarsfördrag där det skulle ingå mer än samarbete ter sig som ett väldigt intressant alternativ om de två staterna skulle förbinda sig till olika saker i händelse av en kris, säger Blomqvist.

Enligt debattartikeln skulle samarbetet inte utesluta att länderna tillsammans går med i Nato i ett senare skede om opinionen i länderna svänger. I en enkät som Yle lät gör i våras kom det fram att över hälften av finländarna stöder tanken på att Finland och Sverige grundar en egen försvarsallians.

Både säkerhetspolitiska och ekonomiska skäl

I debattartikeln nämns både det allt osäkrare läget i Europa och Rysslands upprustning som växande säkerhetspolitiska hot. Men också de ekonomiska utmaningar som försvarsmakterna i både Sverige och Finland står inför tas upp som orsaker för att teckna ett försvarsfördrag.

Johan Wiktorin är en av männen bakom debattinlägget, och han vidhåller att även om länderna skulle utöka samarbetet så krävs det fortfarande mer pengar till militären

– Vi skulle för Sveriges del vilja se att 2 procent av BNP går till försvaret, vilket är en kraftig ökning. Finland ligger på 1,4 procent så där skulle det också behövas mer. Man får inte glömma bort att Finland har en mycket lång landgräns till Ryssland och viktiga handelsförbindelser över Östersjön, säger Wiktorin.

Thomas Blomqvist understryker också att försvaret inom kort står inför en dyr förnyelse.

– Det allra farligaste är att ha stora förväntningar på försvaret men samtidigt för små anslag. Det är i den riktningen Finland är på väg. Det är inte akut just nu men det blir det då flera vapensystem ska förnyas inom de kommande 10-15 åren.

Wiktorin uppskattar att det skulle dröja kring fem år innan ett fungerande samarbetssystem kunde tas i bruk ifall man började jobba på det idag. Han befarar ändå att det dröjer länge innan vi ser ett försvarsfördrag och säger att länderna hittills blundat för problemen med försvarsförmågan.

– Man brukar säga att den som har en hammare tenderar att uppfatta allt den ser som spikar. Nu är vi på väg in i en situation där vi inte har någon hammare och därför vill vi inte se att det finns några spikar. Det blir nog nöden som slutligen tvingar oss till ett sådant här samarbete skulle jag tro, säger Wiktorin.

Läs också:
Svenska försvarsexperter vill ha försvarsfördrag med Finland
Tätare försvarssamarbete mellan Finland och Sverige'
Försvarsallians med Sverige gillas

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes