Hoppa till huvudinnehåll

Taxiförbundet: Det blir en fri marknad inom hela taxibranschen

En gul taxiskylt på en bil i centrum av Åbo.
En gul taxiskylt på en bil i centrum av Åbo. Bild: Yle/Philip Stenkula Åbo,taxibilar,taxi,Eriksgatan,centrum

Avreglera taxibilar för rörelseförhindrade och låt minibussar ta emot beställningar av privatpersoner i framtiden. De justeringarna behöver kommunikationsministeriet göra i lagen för att kunna skära ner i statens transportkostnader. Men lagförändringarna får negativa konsekvenser, hävdar taxiförbundet.

- Det är fråga om en ganska liten liberalisering i alla fall, hävdar å ena sidan kommunikationsministeriets trafikråd Sabina Lindström.

- Inte är det en liten förändring som vi pratar om, hävdar å andra sidan Helsingfors Taxiförbunds vice ordförande Kaj Rönnholm.

När kommunikationsministeriet lägger fram vad som från början är tänkt som två små justeringar i persontrafikslagstiftningen, blir det plötsligt uppror i taxibranschen.

Taxiförbundet befarar att vi går mot en avreglering av hela taxinäringen i Finland.

Minibussar kan köra privatpersoner

Kommunikationsministeriet vill göra två lagförändringar - en i kollektivtrafiklagen och en i lagen om taxitrafik.

Om ändringarna i kollektivtrafiklagen godkänns av riksdagen skulle minibussar i framtiden få köra beställningstrafik även för privatpersoner.

Om förändringen i lagen om taxitrafik godkänns av riksdagen skulle taxibilar som är anpassade för handikappade inte längre ingå i de årliga taxitillståndskvoterna. Det blir alltså en avreglering av invataxibilar.

De enligt ministeriet små justeringarna i lagen är nödvändiga för att staten ska kunna göra de offentligt betalda persontransporterna mera flexibla.

Ministeriet hoppas kunna kombinera skjutsarna på ett mera effektivt sätt för att spara pengar.

En minibuss med skolbarn skulle alltså i framtiden kunna skjutsa den sjuka tanten till sjukhuset på samma gång, i stället för att tanten och barnen åker i var sin bil för sig.

Men för att det här ska kunna genomföras så måste också lagen tillåta minibussarna att ta emot beställningar av privatpersoner, vilket alltså inte är möjligt i dagens läge.

Med lagförändringen skulle staten kunna spara hundra miljoner euro per år.

- Ett av de största ställena var det går att spara in pengar, så är just här vad det gäller persontransporter och de som är offentligt betalda. Där finns väldigt mycket potential att göra det mera kostnadseffektivt, säger Lindström.

Taxiförbundet: Förslagen saknar grund

Finska taxiförbundets jurist Anne Kangasniemi tycker däremot att propositionerna saknar grund med hänvisning till upphandlingslagen.

Kangasniemi är orolig över att det i propositionerna inte nämns hur staten kommer att göra besparingarna i samband med lagförändringarna.

På förfrågan anser kommunikationsministeriet att det finns grund för förslagen. Det är däremot mera osäkert hur ministeriet har tänkt att besparingarna ska ske i praktiken.

Sabina Lindström, ingår det i propositionen hur man har tänkt göra de här besparingarna i samband med lagförändringarna?

- Inte direkt.

Minibussar och taxibilar är inte lika under lagen

Taxiförbundet upprörs ytterligare på en rad andra punkter.

Ministeriet hoppas driva igenom förändringarna innan 2016 men taxiförbundet tycker att den här tidtabellen är för kort.

Taxiförbundet upprörs också av att lagstiftningen för minibussar inte är lika som för taxibilarna, eftersom minibussarna styrs av EU-lagstiftning.

Minibussarna har inga begränsningar när det gäller priser och de får lindrigare beskattning, vilket kommer att göra dem populära på marknaden.

Ökat behov av taxibilar är omdebatterat

Dessutom är kommunikationsministeriet och taxiförbundet av olika åsikter vad gäller behovet av ytterligare taxibilar i Helsingfors.

En av kommunikationsministeriets målsättningar är nämligen att öka utbudet av anpassade invataxibilar men också utbudet på persontrafiktjänster.

- Vi vet i dagens läge att utbudet av taxi är för litet i huvudstadsregionen men också i de större städerna, säger Lindström.

Taxiförbundet är av helt motsatt åsikt.

- Vi har för mycket taxin i själva verket. Vi har 300 bilar för mycket i Helsingfors egentligen, säger Rönnholm.

För lite eller för mycket specialanpassade taxibilar?

Ytterligare anser kommunikationsministeriet att det finns brist på specialanpassade taxibilar för exempelvis rullstolsbundna, något som man hoppas kunna lösa i samband med avregleringen av invataxin.

- De rörelseförhindrade och de handikappade behöver faktiskt få mera tjänster och mera möjligheter att röra på sig. Vi behöver mera av den typens bilar. De har vi inte i dagens läge, säger Lindström.

Återigen är Taxiförbundet av helt annan åsikt.

- Det finns ingen brist på invataxi. Invakunder körs både med kollektivtrafik och invataxi, säger Rönnholm.

Rönnholm medger att det har uppstått problem då tillgänglighetsanpassade taxibilar har plockat upp passagerare utan rörelseförhinder, men det problemet löser man inte med att skaffa flera bilar eller att avreglera marknaden, anser han.

Tvärtom är Lindström orolig över att det blir ett överutbud av taxibilar i Helsingforsregionen, vilket kan leda till konkurser.

- Vad händer om vi inte längre kan komma ner i priserna, samtidigt som det finns en övermängd av bilar? Då sker konkurser och det är inte i till någons nytta, säger Rönnholm.

Ministeriet tror däremot inte att det blir så stora förändringar i taxipriserna.

- Blir det förändringar i konsumentpriserna eller inte? Vi tror inte att det kommer att ha så stor inverkan på den sidan, men det återstår att se, säger Lindström.

Taxiförbundet: Det blir avreglering som i Sverige

Om specialanpassade bilar avregleras och minibussar får möjlighet att ta emot beställningar av privatpersoner, befarar Taxiförbundet att vi inom kort kommer att få ett liknande system som i Sverige, där taxinäringen har varit avreglerad sedan år 1990.

- Det betyder nog att det blir en fri marknad på hela taxibranschen, för alla börjar ju då köra invabilar, säger Rönnholm.

Taxiförbundets undersökning visar att taxipriserna i Sverige har stigit mera än i Finland under de senaste tio åren, berättar Rönnholm.

- Det svenska systemet passar inte i Finland, om det inte fullt passar i Sverige heller, konstaterar han.

Lindström på kommunikationsministeriet tar oron om avreglering med ro. Hon påminner om att det inte ligger i Taxiförbundets intresse att få ökad konkurrens. Så som lagstiftningen ser ut i dag så är det väldigt svårt för nya entreprenörer att komma in i taxibranschen, menar hon.

- Nu håller vi ju inte på att avreglera taxinäringen här, så som de har gjort i Sverige. Alltid när man lite börjar öppna marknaderna så är det ju de nuvarande entreprenörerna som känner sig delvis hotade. I ett sådant här fall är det ju ganska förståeligt, säger Lindström.

Men enligt Taxiförbundet vinner ingen på lagändringarna. Staten kommer inte att uppnå besparingar, taxiförbundet förlorar på lagändringarna och konsumenten på landsbygden kommer att drabbas, eftersom taxibilarna på landet inte blir lönsamt.

- Kanske någon filur som jobbar på den grå marknaden kan vara den som vinner, men inte konsumenten heller, säger Rönnholm.

Han befarar att taxibranschen kommer att locka stora kapitalinvesterare från utlandet.

- Det kan hända samma som det har hänt på hälsosidan. Vart far skattepengarna sedan om det kommer multinationella företag som bara är här för att äta bort marknaden och efter det höja på priserna och föra pengen ut ur Finland? säger Rönnholm.

Läs också:
Nya taxitjänster utmanar marknaden

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes