Hoppa till huvudinnehåll

Svårare att få taxi på landet

Taxibil vid Vårberga köpcentrum i Borgå
Taxibil vid Vårberga köpcentrum i Borgå Bild: Yle/Carmela Walder taxiföretagare

Den nya taxilagen kan försvåra taxiservicen i glesbygderna. Om taxibilisterna inte längre har jourplikt så blir det också svårare att få taxi under obekväma tider på dygnet.

Taxibilist Eriksson i Forsby i Lovisa befarar att mycket få taxibilister vill stiga upp klockan fyra på morgonen för att tjäna en liten summa på en transport till närmaste busshållplats.

Om lagförslaget godkänns, innebär det att vem som helst får köra invataxi och bussbolagens minibussar kommer in på marknaden.

Lönsamheten lider

Kalle Ekström som är ordförande för taxibilisterna i Lovisa befarar en mindre lönsamhet i branschen om konkurrensen blir fri. Han är rädd från konkurrens från de baltiska länderna.

Kalle Ekström har i och för sig inte någonting emot att det inte längre finns kvoter för taxibilar för rörelsehindrade. Det här är en åtgärd som planeras från statligt håll för att garantera de rörelsehämmades transport. Kalle Ekström vill dock att det fortsättningsvis ska finnas en viss kontroll på vem det är som kör en taxi för rörelsehämmade, att de ska gå någon form av kurs innan de kan starta.

Taxiföretagare Kalle Ekström från Lovisa
Taxibilist Kalle Ekström Taxiföretagare Kalle Ekström från Lovisa Bild: Yle/Carmela Walder kalle ekström

Bussbolag får börja köra taxi med minibuss, men Kjell Ekström undrar hur de ska klara av jourplikten dygnet runt. Ett alternativ är att jourplikten helt enkelt slopas för alla.

Om jourplikten slopas kan det bli svårt att få taxi på glesbygden och under obekväma arbetstider. Det här säger taxiföretagare Eriksson i Forsby i Lovisa.

Bussbolag intresserat

För bussbolagen kan det här innebära nya arbetsmöjligheter, säger bussföretagare Henrik Forsblom i Borgå. Lönsamheten på minibussarna är låg i dagens läge då taxibolag har tagit över skolkörorna. Att köra taxi mellan charterturerna skulle förbättra lönsamheten, säger Forsblom.

Henrik Forsblom säger att det i dagens läge är omöjligt för en bussföretagare att få taxilov. Det krävs att köra minst två år som dräng åt en taxiföretagare innan man kan få ett eget lov. Det här har ingen egenföretagare i bussbranschen möjlighet att göra.

Kvaliteten på skoltransporterna kan sjunka om det blir fritt fram för vem som helst att köra minibuss, befarar Forsblom. Anbuden ökar och om det lägsta anbudet vinner så finns det risk för sämre kvalitet, säger han.

Läs mer: Taxiförbundet: Det blir en fri marknad för hela branschen

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland