Hoppa till huvudinnehåll

Investeringar på tapeten i Kimitoön

Renoveringen av Amosparkens skola ingår i listan på investeringar. Bild: YLE/ Monica Forssell skärgårdsfotboll 2011

Flera investeringar är att vänta i Kimitoöns kommun nästa år. Arbetet med att forma budgeten för år 2015 kom igång på tisdagen, då kommunstyrelsen tog del av budgetramarna.

Det nya daghemmet i Kimito, renoveringen av Amosparkens skola och reparationen av Tyska holmens bro är några av de projekt som kommunen ska satsa på nästa år enligt budgetramen. Även en ny brandstation i Kimito, sprinkling och utvidgning av Kimito hälsostation samt investeringar inom Kimitoöns Vatten hittas i listan över investeringar.

Martti Murto från Fri Samverkan ville stryka utvidgningen av hälsostationen från budgetramarna. I det här skedet är det ändå inte möjligt att göra ändringar i budgetramarna, utan det kan göras i ett senare skede under budgetförhandlingarna.

Som det ser ut nu kommer den totala investeringsbudgeten att landa på 7,5 miljoner euro.

Budgetramarna skickas nu till de olika enheterna och efter behandlas frågan i nämnderna.

Arbetsgrupp om kvotflyktingar

Kimitoöns kommunstyrelse valde också att tillsätta en arbetsgrupp som ska utreda möjligheterna att ta emot kvotflyktingar. Utredningen ska stå klar i november.

Skrivelse om område i Dalsbruk

Martti Murto lämnade också in en skrivelse till kommunstyrelsen under mötet. Murto vill att styrelsen kräver en skriftlig förklaring av tekniska sektorn gällande ett privat markområde i Björkskogsängen i Dalsbruk.

I den nya delgeneralplanen för Dalsbruk omvandlades marken till ett rekreationsområde. Trots att lagen inte kräver det, anser Murto att markägarna borde ha kontaktats av moraliska skäl.

Murto konstaterar också i skrivelsen att Fri Samverkan kommer att kräva ändringar inom tekniska sektorn under höstens budgetförhandlingar. Han påminner samtidigt om att det 5-åriga anställningsskyddet upphörde vid årsskiftet.

Delgeneralplanen godkändes i kommunfullmäktige i juni.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland