Hoppa till huvudinnehåll

Ryska importstoppet påverkar bara vissa sektorer

Det är främst en del företag som kommer att påverkas av det ryska importstoppet, visar en färsk rapport. Finlands ekonomi som helhet påverkas däremot knappast alls av motsanktionerna.

Mest drabbas mjölksektorn.

Den kumulativa direkta påverkan på Finlands bnp är cirka 0,1 procent och arbetslösheten påverkas endast marginellt, visar rapporten som beställdes inför regeringens budgetförhandlingar.

- Situationen är allvarlig. Vi kan inte dämpa ner förväntningarna i de här sanktionsfrågorna, men det kunde ha varit lite värre, säger statsminister Alexander Stubb (Saml).

Sämre sedan 2013

I rapporten konstateras att den ryska ekonomins tillväxt varit långsam redan sedan 2013 av skäl som inte har med sanktionerna att göra. Det här syns redan i Finlands ekonomi och har beaktats i de ekonomiska prognoserna.

Den försämrade ekonomiska tillväxten i Ryssland minskar Finlands totala produktion i år och nästa år med totalt cirka en halv procent. Arbetslösheten i Finland stiger på grund av Rysslands ekonomi med 0,2 procentenheter fram till slutet av 2015 jämfört med december 2013.

Ryssland beslutade i början av augusti att inte längre importera livsmedel från de länder som infört sanktioner mot landet.

Ministeriernas kanslichefsmöte tillsatte i mitten av augusti en arbetsgrupp med uppgiften att före budgetförhandlingarna utreda de ekonomiska konsekvenserna av sanktionerna mot Ryssland och de ryska motsanktionerna.

Finansministeriet, Finlands Bank, Arbets- och näringsministeriet, Jord- och skogsbruksministeriet, Kommunikationsministeriet, Utrikesministeriet, statsrådets kansli och Statens ekonomiska forskningscenter VATT har deltagit i utarbetandet av rapporten.

Ekonomin växer inte alls i år

Finansministeriet ger ut en ekonomisk prognos den 15 september. Överdirektör Markus Sovala vid Finansministeriet säger att prognosen tyder på att Finlands ekonomi inte växer alls det här året.

Mot slutet av året kan man ändå vänta sig en måttlig utveckling mot det bättre. Utan den här positiva vändningen skulle helhetsproduktionen kunna minska, vilket skulle innebära det tredje året i rad för Finland med en negativ ekonomisk utveckling.

En kort presentation av de centrala delarna av rapporten om de ryska motsanktionernas inverkan på Finlands ekonomi hittar du på finska på Finansministeriets webbplats. Statsrådets kansli har också publicerat en kort sammanfattning på svenska.

Läs mer om de pågående budgetförhandlingarna här:

Pensionsförhandlingarna drar ut på tiden - hinner inte till budgetmanglingen 27.8.
Patrik Schauman: Javisst, herr minister 26.8.
Finansminister Rinne: Ekonomin försämras 20.8.
Stubb: 100 - 200 miljoner skiljer oss ännu 19.8.
Samlingspartiet vill ha stramare budget 12.8.
"Haglund och Vapaavuori får komma med egna förslag" 11.8.

Läs också