Hoppa till huvudinnehåll

Strama tyglar drabbar underhållet i Kristinestad

Kristinestads centrum
Kristinestads centrum Kristinestads centrum Bild: Yle/Roger Källman småstad

Tekniska nämnden i Kristinestad konstaterar att budgetramen för 2015 inte ger några möjligheter för förbättringar av vägar och fastigheter. Budgeten föreslås minska med drygt 100 000 från årets budget.

Det man kommer att klara av är "minimal kostnadseffektivt underhåll".

Tekniska nämndens nettobudgetram för år 2015 föreslås bli drygt 5,2 miljoner. Den slutliga budgeten slås fast av fullmäktige mot slutet av året.

- Vi måste se över underhållet och vad vi satsar på. Vi kan ju inte upprätthålla lika mycket när anslagen blir mindre och mindre, säger tekniska direktören Joakim Ingves.

Nämnden konstaterar också att man inte kommer att besätta de tjänster som fanns med redan i 2014-års budget. Det är frågan om en tjänst som fastighetschef, en fastighetsskötare och en sekreterare.

- Enda sättet att hålla kostnaderna nere är att inte utöka personalen. Vi gör interna omfördelningar i stället för att klara av situationen, säger Ingves.

Nämnden omfattar ändå budgetramen för 2015 och tänker arbeta för att ramen inte överskrids.

Kaasbackvägens bro repareras

Nämnden godkände också ett anbud för reparation av Kaasbackvägens bro. Fyra anbud lämnades in och jobbet gick till Seinäjoen Kiintorakenne. Reparationen beräknas kosta cirka 145 000 euro.

NTM-centralen betalar största delen av renoveringen. Bron måste renoveras eftersom den tagit stryk av den senaste tidens översvämningar.

Arbetet kan inledas om en månad om ingen besvärar sig.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten