Hoppa till huvudinnehåll

Kritik mot planen för Stora och Lilla Tallholmen i Hangö

De fyra vindarnas hus.
De Fyra Vindarnas Hus på Lilla tallholmen i Hangö. De fyra vindarnas hus. Bild: YLE/Malin Valtonen knichter

Planerna på att förstora general Carl-Gustaf Mannerheims tidigare café och bygga inkvarterings- och kursanläggningar på ön där han hade sin sommarvilla får kritik av nämnden för kultur- och medborgarverksamhet i Hangö.

Det är Hangö miljönämnd som begär in utlåtanden om Stormhälla, detaljplan och detaljplaneändring av Stora och Lilla Tallholmen med strandområde.

"De Fyra Vindarnas Hus bör skyddas"

Lilla och Stora Tallholmen

  • Lilla Tallholmen fick år 1904 en kiosk som fick namnet Café Lilla Tallholmen, men kallades senare för Café Afrika då det var omringat av sand.
  • Carl-Gustaf Mannerheim ägde caféet åren 1927-1933 och utvidgade det till nuvarande storlek. Han gav caféet namnet De Fyra Vindarnas Hus och inredde det i samma stil som en restaurang i Bretagne i Frankrike.
  • Efter kriget var caféet i dåligt skick och de andra byggnader som fanns bredvid hade förstörts. Det renoverades och öppnades igen år 1946. Hangö stad blev ägare år 1976.
  • På Stora Tallholmen invid fanns det i början av 1900-talet en byggnad som i något skede inhyste ett café. År 1920 övergick huset i Mannerheims ägo.
  • Mannerheim lät förstora huset tre gånger. Det var klart år 1928. Det hade då två våningar och var totalt 350 kvadratmeter stort med stora terrasser mot söder och väster.
  • År 1931 sålde Mannerheim sin villa. Under vinterkriget skadades huset av en bomb och huset revs ned. Under arrendetiden byggdes det försvarsverk på öarna som delvis har bevarats.

På Lilla Tallholmen finns i dag café Fyra Vindarnas Hus som är cirka 160 kvadratmeter stort. I planförslaget skulle det ges 180 kvadratmeter byggrätt till på ön.

Nämnden anser att planerna känns överdimensionerade. De Fyra Vindarnas hus bör också få en skyddsmärkning.

"Anpassa bättre in i miljön"

På Stora Tallholmen planeras högklassiga inkvarterings- och kursanläggningar. Utöver den drygt 100 kvadratmeter stora byggnaden där redan finns skulle det byggas nästan 1 000 kvadratmeter till.

Det är nästan tre gånger mer än storleken på Mannerheims gamla villa som har varit utgångspunkt för planeringen, säger nämnden i sitt utlåtande.

Nämnden anser att den planerade nya villan ser rätt massiv ut, anser nämnden. Byggnaden får vara modern, men måste passa in i miljön då området ingår i Hangös badhuspark.

Den kan ta inspiration av äldre byggnader i området. Höjden borde vara högst 2,5 våningar. Fasaden kan ha en högre del som ett torn eller så kan en del av fasaden vara högre än andra delar av byggnaden, säger nämnden i sitt utlåtande.

Nämnden säger också att man noga måste tänka på hur de nya byggnaderna passar in med de äldre i den känsliga skärgårdsmiljön.

Läs också